Η κρίση συγχωνεύει τα νοσοκομεία

Στο πλαίσιο της περιστολής δαπανών θα επιχειρηθεί ο μετασχηματισμός λειτουργίας τους

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ