Η ΚΥΑ με την οποία διατίθενται κονδύλια για εκκαθάριση εφημεριών με νέες τιμές

p>Αναρτήσαμε στη στήλη Νομοθεσία (κλικ εδώ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία διατίενται 51.806.842 ευρώ για εκκαθάριση εφημεριών με τις νέες τιμές.

 

Η απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο Νοσοκομείων με το αντίστοιχο ποσόν που επιχορηγείται το καθένα εξ αυτών, τον οποίο όμως δεν είναι δυνατόν να σκανάρουμε λόγω όγκου δεδομένων.

 

ΔΒ