Η ΟΕΝΓΕ για τα ανασφαλή προγράμματα εφημέρευσης στα ΚΥ της Μαγνησίας

div style=”border-right: medium none; padding-right: 0cm; border-top: medium none; padding-left: 0cm; background: #ffcc99; padding-bottom: 1pt; border-left: medium none; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid”>

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012
 
 
Θέμα: Μη ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης στα ΚΥ της Μαγνησίας
 
Η ΟΕΝΓΕ έλαβε γνώση της διαμαρτυρίας των γιατρών του ΚΥ Αλμυρού (κλικ εδώ). Πληροφορήθηκε επίσης την απαράδεκτη συμπεριφορά που επιφύλαξε απέναντί τους ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου.
Η ΟΕΝΓΕ έχει  τονίσει κατ΄ επανάληψιν ότι εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία η κατάρτιση μη ασφαλών προγραμμάτων με αποκλειστική έμπνευση των Διοικητών και ευτελή στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων.
Επειδή ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου εμφανίζεται αμετακίνητος στο εγχείρημά του για τούτο και καλούμε τους συναδέλφους σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να κινηθούν εναντίον του με κάθε πρόσφορο τρόπο, έχοντας την πλήρη και ανεπιφύλακτη κάλυψη της ΟΕΝΓΕ.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ