Η ΟΕΝΓΕ για τα παράνομα και επισφαλή προγράμματα εφημέρευσης

p style=”text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt”> 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012

 

Θέμα: παράνομα και επισφαλή προγράμματα εφημέρευσης

 

Στην Ομοσπονδία φθάνουν καθημερινά πολλές καταγγελίες συναδέλφων ότι στα νοσοκομεία τους έχουν μετατραπεί ή γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν τα προγράμματα εφημέρευσης σε προγράμματα τομέα. Σε άλλα Νοσοκομεία μετατρέπονται ενεργείς εφημερίες σε εφημερίες ετοιμότητας ή διαγράφονται αυθαίρετα ολόκληρες ειδικότητες από την εφημέρευση των Νοσοκομείων. Ακόμη και περιστατικά διαγραφής δεδουλευμένων εφημεριών έχουν καταγγελθεί στην ΟΕΝΓΕ.

 Καθιστούμε σαφές ότι οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια είναι παράνομη και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα από τους συναδέλφους και τις Ενώσεις.

Καλούμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τα επιστημονικά συμβούλια καθώς και τους υπεύθυνους των τομέων και τους διευθυντές των τμημάτων να μην εγκρίνουν και να αποσύρουν παρόμοια παράνομα και επισφαλή προγράμματα και τους προειδοποιούμε ότι βρίσκονται υπόλογοι απέναντι στους συναδέλφους αλλά και σε οποιαδήποτε νομική ευθύνη προκύψει από ενδεχόμενα ιατρικά λάθη.

Καλούμε ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς να μην συναινέσουν και να αρνηθούν να αναλάβουν την ευθύνη εφημέρευσης πέραν των περιστατικών που αφορούν την ειδικότητα τους όπως ορίζει ο νόμος. Καλούμε τέλος, όλους τους συναδέλφους και τις τοπικές ενώσεις να ενημερώνουν την ομοσπονδία για παρόμοιες παρατυπίες πανελλαδικά, ώστε να κινηθούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπισή τους.

Για την ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΝ.