Η ΟΕΝΓΕ για τις νέες απόπειρες του υπουργείου Υγείας να επιβάλει εξετάσεις πριν την έναρξη ειδικότητας

div style=”border-top: medium none; border-right: medium none; background: #ffcc99; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1pt; padding-top: 0cm; padding-left: 0cm; margin-left: 1cm; border-left: medium none; padding-right: 0cm; margin-right: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt”>

 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

 

 

Για τις νέες απόπειρες του υπουργείου Υγείας να επιβάλει εξετάσεις πριν την έναρξη ειδικότητας

 

Η ΟΕΝΓΕ συζήτησε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου το θέμα της ιατρικής εκπαίδευσης και δηλώνει την κατηγορηματική της αντίθεση στα διάφορα ψευδεπίγραφα σχέδια δήθεν αναμόρφωσης της ιατρικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, που προσπαθούν να καθιερώσουν φραγμό για την έναρξη ειδικότητας μέσω διαγωνιστικών εξετάσεων. Ως επιχείρημα οι θιασώτες των εξετάσεων επικαλούνται σημαντικές ανεπάρκειες της προπτυχιακής εκπαίδευσης, λες και δεν αυτοί οι ίδιοι υπεύθυνοι για την κατάσταση της προπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι ανεπάρκειες αυτές μπορούν να διορθωθούν με ουσιαστική αναμόρφωση της προπτυχιακής εκπαίδευσης (θεωρητικής στα πανεπιστημιακά έδρανα και πρακτικής  στα νοσοκομεία) και όχι με εξετάσεις μετά το πτυχίο.

 

Η ΟΕΝΓΕ είναι πρόθυμη:

1) να συζητήσει μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, τους πανεπιστημιακούς, και άλλους φορείς προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση,

2) να συζητήσει ιδέες για την αναμόρφωση των πτυχιακών εξετάσεων.

3) επανακαθορισμό των εκπαιδευτικών κέντρων ειδίκευσης ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα: νοσηλευτική κίνηση, στελέχωση κλπ

4) καθιέρωση συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των ειδικευομένων, οι οποίοι πρέπει να πάψουν να είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές

5) αυστηρό έλεγχο των εκπαιδευτικών κέντρων και της εφαρμογής των προγραμμάτων.

 

Η μόνη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και έναρξης ειδικότητας πρέπει να είναι οι πτυχιακές εξετάσεις. Οι προτάσεις για εξεταστικούς φραγμούς πριν την έναρξη ειδικότητας έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: την δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού ανειδίκευτων γιατρών που ως μόνη επαγγελματική διέξοδο θα έχουν την απασχόλησή τους με ελαστικές σχέσεις εργασίας στα υποβαθμισμένα νοσοκομεία της Ε.Σ.Α.Ν.  Α.Ε. που θα λειτουργούν χωρίς ειδικευμένους γιατρούς για τον απλό λαό, ενώ οι λίγοι επιλεγμένοι ειδικοί θα προσφέρουν υπηρεσίες στα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα που θα απευθύνονται στους λιγοστούς έχοντες.

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                                            ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ