Η ΟΕΝΓΕ προς τους συναδέλφους του “ΛΑΊΚΟΥ”

 

 

 

 

Αθήνα 16 Μαρτίου 2010

Α.Π : 1718

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΤΟΥ «ΛΑΪΚΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

Συνάδελφοι,

 

            Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμο να καλείται οποιοδήποτε εργαζόμενος που είναι σε επίσχεση εργασίας για καταβολή δεδουλευμένων να επιτελέσει εργασία, εφόσον δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά του.

            Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί ή ειδικευόμενοι που δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις επίσχεσης εργασίας, τότε αυτοί τοποθετούνται ως προσωπικό ασφαλείας στη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ

ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

 

 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ