Η ΟΕΝΓΕ σχετικά με το νοσήλιο των γυναικών που γεννούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ

div style=”border-right: medium none; padding-right: 0cm; border-top: medium none; padding-left: 0cm; background: #ffcc99; padding-bottom: 1pt; border-left: medium none; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid”>

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Στις 16 Νοεμβρίου το υπουργείο Υγείας εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με το νοσήλιο των γυναικών που γεννούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΥΥ&ΚΑ (κλικ εδώ).
Στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου αναφέρεται:
«Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται από τις ασφαλισμένες μητέρες η ανάμιξη στην όλη διαδικασία και η καταβολή νοσηλίου προς το νοσοκομείο».
Παρότι έχουν παρέλθει δύο εβδομάδες από την έκδοση του παραπάνω Δελτίου Τύπου τα Γραφεία Νοσηλίων σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας συνεχίζουν να απαιτούν νοσήλια από τις γυναίκες που γέννησαν, διότι ο υπουργός Υγείας παρέλειψε να στείλει στα Νοσοκομεία σχετικό έγγραφο.
Προφανώς ο κ. Λοβέρδος γνωρίζει πως Δημόσια Διοίκηση δεν ασκείται μέσω δηλώσεων και Δελτίων Τύπου. Θεωρούμε λοιπόν πως η κατάργηση του βοηθήματος τοκετού καθώς και οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές μεθοδεύσεις στα νοσήλια προκαλούν τεράστια προβλήματα στις επίτοκες γυναίκες και προβληματίζουν τα νέα ζευγάρια εάν θα πρέπει να τεκνοποιούν στην εποχή του Μνημονίου.
Καλούμε τον κ. Λοβέρδο να αποστείλει άμεσα σχετική εγκύκλιο στα Νοσοκομεία ώστε να μην απαιτούν νοσήλιο μετά τον τοκετό και ταυτόχρονα να επαναφέρει το βοήθημα τοκετού που κατάργησε.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ