Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί απαράδεκτη την αποδυνάμωση νοσοκομείων και τον διασυρμό γιατρών με αυτοδίκαιες αργίες χωρίς αποφάσεις του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου