Η πανδημία COVID-19 αντέστρεψε πάνω από μια δεκαετία αύξησης του προσδόκιμου ζωής

Η έκθεση παγκόσμιων στατιστικών για την υγεία είναι η ετήσια συλλογή δεικτών υγείας, η οποία δημοσιεύεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 2005.

«Συνεχίζει να σημειώνεται σημαντική πρόοδος στην παγκόσμια υγεία, με δισεκατομμύρια ανθρώπους που απολαμβάνουν καλύτερη υγεία, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και καλύτερη προστασία από έκτακτες ανάγκες υγείας», δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η πρόοδος. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η πανδημία της COVID-19 διέγραψε μια δεκαετία αυξήσεων στο προσδόκιμο ζωής. Γι’ αυτό η νέα Συμφωνία για την Πανδημία είναι τόσο σημαντική: όχι μόνο για την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας υγείας, αλλά για την προστασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην υγεία και την προώθηση της ισότητας εντός και μεταξύ των χωρών».

 

Σε μόλις δύο χρόνια, η πανδημία COVID-19 αντέστρεψε πάνω από μια δεκαετία αύξησης τόσο του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση όσο και του προσδόκιμου υγιούς ζωής (HALE). Μέχρι το 2020, τόσο το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής όσο και το HALE είχαν επιστρέψει στα επίπεδα του 2016 (72,5 έτη και 62,8 έτη, αντίστοιχα). Το επόμενο έτος σημειώθηκαν περαιτέρω μειώσεις, με αμφότερες να υποχωρούν στα επίπεδα του 2012 (71,4 έτη και 61,9 έτη, αντίστοιχα).

Οι περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η περιοχή της Αμερικής και της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας, με μειώσεις περίπου 3 ετών στο προσδόκιμο ζωής και 2,5 ετών στο HALE μεταξύ 2019 και 2021. Η περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού είδε τις μικρότερες επιπτώσεις κατά τα δύο πρώτα πανδημικά χρόνια, με απώλειες μικρότερες από 0,1 και 0,2 έτη στο προσδόκιμο ζωής και στο HALE, αντίστοιχα.

Η COVID-19 κατατάχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων αιτιών θανάτου παγκοσμίως το 2020 και το 2021, υπεύθυνη για 4,1 εκατομμύρια και 8,8 εκατομμύρια ζωές που χάθηκαν, αντίστοιχα. Στην περιοχή της Αμερικής ήταν η νούμερο ένα αιτία θανάτου και τα δύο χρόνια και κατατάχθηκε στις πέντε πρώτες αιτίες για όλες τις περιοχές εκτός από τις περιοχές της Αφρικής και του Δυτικού Ειρηνικού.

Στόχοι

Στο μέσο της διαδρομής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), η πρόοδος όσον αφορά τους στόχους που σχετίζονται με την υγεία ήταν ανάμικτη. Μεταξύ των 53 δεικτών που σχετίζονται με την υγεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, οι 32 έχουν αριθμητικούς ΣΒΑ ή παγκόσμιους στόχους. Κανένα από αυτά δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και κανένα δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι δείκτες (42) δείχνουν κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση παγκοσμίως.

Ο κόσμος βρίσκεται επίσης εκτός πορείας για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας (UHC), της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και των υγιέστερων πληθυσμών «τριπλών δισεκατομμυρίων» στόχων έως το 2025. Από τα βασικά στοιχεία του 2018, 585 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι αναμένεται να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας χωρίς να υποστούν καταστροφικές δαπάνες για την υγεία έως το 2025, πολύ κάτω από τον στόχο του ενός δισεκατομμυρίου UHC.

Όσον αφορά την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, 777 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι αναμένεται να προστατευθούν έως το 2025, και πάλι λιγότεροι από τον στόχο.

Οι υγιέστεροι πληθυσμοί είναι η μόνη περιοχή που βρίσκεται σε θέση να επιτύχει τον στόχο του ενός δισεκατομμυρίου, με 1,5 δισεκατομμύριο επιπλέον ανθρώπους να αναμένεται να ζουν πιο υγιεινά μέχρι το 2025. Ωστόσο, απαιτείται επιτάχυνση και στους τρεις τομείς για την επίτευξη ευρύτερων ΣΒΑ που σχετίζονται με την υγεία έως το 2030. Ο κόσμος συνεχίζει να παλεύει με το διπλό βάρος του υποσιτισμού, που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη υποσιτισμού και υπερβολικού βάρους/παχυσαρκίας.

Αύξηση της παχυσαρκίας και του υποσιτισμού

Το 2022, παγκοσμίως πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ηλικίας 5 ετών και άνω ζούσαν με παχυσαρκία, ενώ πάνω από μισό δισεκατομμύριο ήταν λιποβαρείς. Την ίδια χρονιά, 148 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών επηρεάστηκαν από καχεξία, 45 εκατομμύρια υπέφεραν από σπατάλη και 37 εκατομμύρια ζούσαν με υπερβολικό βάρος. Οι δράσεις διπλού καθήκοντος που αντιμετωπίζουν αποδοτικά και αποτελεσματικά και τις δύο πτυχές του υποσιτισμού είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση στο έπακρο των περιορισμένων πόρων.

Η παρούσα έκθεση επισημαίνει επίσης τις προκλήσεις στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2021, εκτιμάται ότι 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι (16% του πληθυσμού) είχαν αναπηρία και αντιμετώπισαν ανισότητες στην υγεία λόγω παραγόντων που μπορούσαν να αποφευχθούν, άδικων και άδικων.

Ενίσχυση των συστημάτων υγείας

Η πρόοδος απαιτεί την ενίσχυση των συστημάτων υγείας που ενσωματώνουν στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της ισότητας. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι εγγενώς λιγότερο υγιείς από τους πληθυσμούς υποδοχής, αλλά διάφοροι μη βέλτιστοι καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία – που επιδεινώνονται περαιτέρω από γλωσσικά, πολιτιστικά, νομικά και άλλα εμπόδια – σημαίνουν ότι συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικές ανισότητες στην υγεία. Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά περιορισμένη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, με μόνο τις μισές από τις 84 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα μεταξύ 2018 και 2021 να τους παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση στο ίδιο επίπεδο με τους υπηκόους.

Η έλλειψη ποιοτικών δεδομένων εμποδίζει περαιτέρω την κατανόηση των αναγκών τους και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τους στόχους υγείας. Η έκθεση χρησιμεύει ως κρίσιμη υπενθύμιση ότι τα σημερινά συστήματα υγείας πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες δημογραφικές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες ανισότητες.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση κάντε κλικ εδώ