Η στολή των δημοσιογράφων άλλαξε σε 1 ημέρα

Αριστερά: δημοσιογραφική στολή επί πανδημίας και πριν την εισβολή στην Ουκρανία.

Δεξιά: Δημοσιογραφική στολή μετά τη εισβολή.