«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση να μην είναι μόνο για τους έχοντες»

Για την Ελλάδα, τα ιατρικά συνέδρια και γενικά οι επιστημονικές εκδηλώσεις είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των γιατρών. Ωστόσο, είναι κοινός τόπος γιατρών και φορέων ότι χρειάζεται να μπουν κανόνες στη διεξαγωγή τους.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ως ρυθμιστική αρχή, καλά κάνει και προσπαθεί να εισαγάγει ορισμένους κανόνες στο κομμάτι που αφορά τα ιατρικά συνέδρια της χώρας μας», επισημαίνει στην «Κ» ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής καρδιολογίας Παναγιώτης Βάρδας. «Πράγματι, τα τελευταία χρόνια οι εκδηλώσεις συνεδρίων στη χώρα μας είχαν υπερβεί το μέτρο και σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητά τους αμφισβητείται.

Ομως, χρειάζεται ο ΕΟΦ να μη λειτουργήσει πρωτολειακά, αλλά να εντρυφήσει με σοβαρότητα σε όλες τις παραμέτρους που διέπουν την οργάνωση ιατρικών συνεδρίων, και να φροντίσει το νέο πλαίσιο να είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό και να αφήνει τη συνεδριακή Ελλάδα να λειτουργεί», σημειώνει και καταλήγει: «Πρέπει άλλωστε να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η συμβολή των ιατρικών συνεδρίων στην εκπαίδευση του Ελληνα γιατρού, με δεδομένο ότι η προπτυχιακή εκπαίδευσή του είναι μάλλον ασθενική».

«Το όλο σύστημα που διέπει τη διενέργεια των ιατρικών συνεδρίων θέλει σαφώς μια μελέτη», αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σωτήρης Ρηγάκης. «Και αυτό διότι είναι πολλοί οι επιστημονικοί φορείς που διοργανώνουν αυτά τα συνέδρια και σίγουρα υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις».

Οπως σημειώνει ο κ. Ρηγάκης, ένα σημείο που θα πρέπει να εξεταστεί αφορά τη συμμετοχή των νέων γιατρών στα συνέδρια. «Υπάρχει μια μερίδα νέων γιατρών που είναι στην ανεργία και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να δώσουν 200 – 300 ευρώ ή και περισσότερα για εγγραφή προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο. Θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα γι’ αυτούς. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μόνο για τους έχοντες».

«Η εκπαίδευση των γιατρών είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφήνεται στα χέρια των φαρμακευτικών επιχειρήσεων», αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, Δημήτρης Βαρνάβας. Οπως επισημαίνει, «σήμερα η ιατρική εκπαίδευση με τη μορφή των επιστημονικών συνεδρίων δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά τον αντικειμενικό της στόχο, αλλά είναι μια αφορμή για “επιστημονικό τουρισμό” και “συγκομιδή” πιστοποιητικών παρακολούθησης και μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα».

Η ΟΕΝΓΕ έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα ιατρικής εκπαίδευσης του τύπου της «Ακαδημίας Επιστημών Υγείας», που θα έχει την ευθύνη της δωρεάν συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών, καθώς και μιας πανελλήνιας επιστημονικής ιατρικής ιστοσελίδας με δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των γιατρών, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην «απεμπλοκή από την απαράδεκτη οικονομική συναλλαγή γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών, από την κατευθυνόμενη συνταγογραφία και την προκλητή φαρμακευτική δαπάνη».