Η τελευταία πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας αποτελεί αποδεκτή λύση σε θετική κατεύθυνση

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΕΙΝΗ – 6/11/2008

Η ΓΣ της ΕΙΝΗ που συνήλθε στις 6/11/2008 εκτιμά ότι η τελευταία πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας αποτελεί αποδεκτή λύση σε θετική κατεύθυνση, παρ’ ότι απέχουν από το σύνολο των αποφάσεων του Εκτάκτου Συνεδρίου. Η πρόταση αυτή είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα των αγώνων που ανέπτυξαν οι νοσοκομειακοί γιατροί όλης της χώρας για την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, των αμοιβών τους της εξέλιξής τους, αλλά και των συνθηκών περίθαλψης των πολιτών.

Η ανατροπή του βασικού πυρήνα των αρχικών προτάσεων του Υπουργείου με το «επίδομα εφημέρευσης» και των γενικόλογων διακηρύξεων περί προσλήψεων, η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας από τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις της κοινοτικής οδηγίας, η αυστηρά ετήσια διάρκεια της συμφωνίας και η θέσπιση επιτροπών ιατρικού μισθολογίου και προσλήψεων αποτελούν μία πρώτη νίκη του κινήματος των νοσοκομειακών γιατρών και επιτρέπουν την περαιτέρω διεκδίκηση των στόχων μας από καλύτερες θέσεις.

Θεωρούμε ότι η συμφωνία με τη μορφή σχεδίου νόμου πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση έως το τέλος Νοεμβρίου. Σε ένδειξή καλής θέλησης και προκειμένου να διευκολυνθούν οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις καταθέτουμε για το μήνα Νοέμβριο πλήρη και ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης.

Εάν υπάρξει κωλυσιεργία ή υπαναχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου στην κατάθεση του σχεδίου νόμου πέραν του τέλους Νοεμβρίου, από 1ης Δεκεμβρίου καταθέτουμε προγράμματα 2 και 4 εφημεριών.

Θεωρούμε ρεαλιστική την ενσωμάτωση των 50 € στο βασικό μισθό των ειδικευόμενων, τη σταδιακή αύξηση του ωρομισθίου της εφημερίας ώστε να φθάσει στα ισχύοντα του ωρομισθίου υπερωριακής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, την αναπροσαρμογή του επιδόματος εφημέρευσης των Διευθυντών Α’ Ζώνης. Αναγκαία είναι η σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση προτύπων εφημέρευσης, προκειμένου να εκλείψει το επικίνδυνο και δουλοκτητικό μέτρο των εφημεριών ετοιμότητας, κυρίως στα μικρά νοσοκομεία. Αυτά ζητούμε να συμπεριληφθούν στη κλαδική συμφωνία του 2009.

Εξ αντικειμένου, από την 1η του νέου έτους και στο βαθμό που υλοποιείται η κλαδική συμφωνία, ανοίγουν νέες προοπτικές για καλύτερους όρους εργασίας και αμοιβής , αλλά και αναγκαίων θεσμικών αλλαγών στη συνολική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και του δημόσιου συστήματος υγείας.

Καλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Καλούμε τους πολίτες να συνεχίσουν και να εντείνουν την συμπαράσταση και υποστήριξή τους στο στόχο της κατάκτησης ενός δημόσιου συστήματος υγείας με δωρεάν, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Το Προεδρείο της ΓΣ

Τ. Νικολόπουλος

Δ. Γκαρτζονίκας

Μ. Κιτσανού