Ιατρικές Εταιρείες

Το σκάνδαλο Novartis προσφέρει μια ευκαιρία, ίσως την τελευταία, προκειμένου να διακοπεί κάθε άμεση σχέση των γιατρών με τις φαρμακευτικές εταιρείες για ζητήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, είτε είναι πραγματικά, είτε εικονικά προκειμένου να συγκαλυφθούν ταξίδια αναψυχής.


Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παρεμβολή των Επιστημονικών Εταιρειών υπό την εποπτεία ενός φορέα στον οποίο θα συμμετέχει η πολιτεία, εκπρόσωποι των γιατρών και εκπρόσωποι των χορηγών, με ταυτόχρονη θέσπιση κριτηρίων διαφάνειας.


Μιλώντας για Επιστημονικές Εταιρείες δεν εννοούμε βέβαια το σημερινό δάσος των 1500 Εταιρειών που υπάρχουν στη χώρα μας. Κάθε ειδικότητα και εξειδίκευση πρέπει να αποκτήσουν μία και μοναδική εταιρεία, η οποία θα διευθετεί κάθε τι σχετικά με τα συνέδρια και την εκπαίδευση υπό την εποπτεία του φορέα που προαναφέραμε, χωρίς να έρχεται ο γιατρός σε συναλλαγή με φαρμακευτικές εταιρείες.


Στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να συνεισφέρει οικονομικά το κράτος, ώστε να πάψει σταδιακά η εκπαίδευση ν΄ αποτελεί προνομιακό πεδίο επιρροής των φαρμακευτικών εταιρειών, με όλες τις εγγενείς παθογένειες που δημιούργησαν αυτό το άρρωστο σκηνικό που έφτασε να απειλεί ακόμη και το πολιτικό μας σύστημα.


*Προφανώς ζητήματα χρηματισμού μέσω τραπεζικών λογαριασμών, βαλιτσών και ξεπλυμένων μετρητών δεν κατατάσσονται σε διαδικασίες.. εκπαίδευσης και αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των εισαγγελέων διαφθοράς.