Ιατρικό: Πρόταση αγοράς του Ντυνάν

p>Σε πρόταση αγοράς της νοσηλευτικής μονάδας με την επωνυμία Ερρίκος Ντυναν προέβη το Ιατρικό Αθηνών όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του. Επισημαίνει μάλιστα οτι η πρόταση διατελεί υπό την προϋπόθεση της νομιμότητας και της εξασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

 

Σε απάντηση της από 19/12/2006 επιστολής του Χ.Α., η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Πράγματι η Εταιρεία νομίμως ενεργούσα δια του εντεταλμένου πληρεξουσίου δικηγόρου της προέβη σε πρόταση αγοράς της νοσηλευτικής μονάδας με την επωνυμία Ερρίκος Ντυναν. Σαφώς η πρόταση διατελεί υπό την προϋπόθεση της νομιμότητας και της εξασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων

2. Ήδη, ακριβώς, λόγω της αμφισβητουμένης νομιμότητας της πώλησης από το ομώνυμο ίδρυμα, με τις εις βάρος του ποινικές διαδικασίες σε εξέλιξη, αναθέσαμε σε εξειδικευμένο με το αντικείμενο δικηγορικό γραφείο την έρευνα και από καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ζητήσαμε σχετική γνωμοδότηση.

3. Σε κάθε περίπτωση δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς προηγουμένως να σας έχουμε ενημερώσει σχετικά.