ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων και ανασφάλιστων πολιτών

div>ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ                             

 
                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων και ανασφάλιστων πολιτών απασχόλησε την Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου που πραγματοποιήθηκε στις 15.2.2012.
 Αναλύοντας τα επιμέρους προβλήματα συζητήθηκε και προτάθηκαν τα εξής:
 Η πολιτεία όπως συνταγματικά προβλέπεται, είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες της χώρας.
 Θέση μας είναι ότι όλοι οι πολίτες της χώρας πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ίση μεταχείριση.
 Στην δεινή οικονομική κατάσταση, στην ανέχεια και στην εξαθλίωση που έχουν οδηγηθεί και οδηγούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία σαν ελάχιστη προσφορά προς τους σκληρά δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας,
να παραχωρήσει άμεσα χώρους ιατρείων μέσα στις οργανωμένες δομές του συστήματος υγείας(πολυιατρεία ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Δημόσια Νοσοκομεία). Τα ιατρεία αυτά -Κοινωνικά Ιατρεία- θα αναλάβουμε να στελεχώσουμε εμείς τα μέλη του Ι.Σ. Αιγίου με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης.
 Στην πορεία θα πρέπει να οργανωθούμε όλοι καλύτερα και σε συνεργασία με τον Δήμο, την Εκκλησία και τους φορείς να αντιμετωπίσουμε και τα πιθανά υπόλοιπα στάδια της ιατρικής περίθαλψης που είναι: εργαστηριακή κάλυψη, ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο, πιθανή χειρουργική επέμβαση, χορήγηση φαρμάκων.
 
 
 Αίγιο 17.2.12
 
 
 
 
 
                         Για τον Ι.Σ. Αιγίου
 
                               Η Γραμματέας                        Ο Πρόεδρος
 
 
                                Α. Υφαντή                               Σ. Κοίλιας