Ίδιες αποδοχές των μελών του Μισθοδικείου με εκείνων του Αρείου Πάγου ενέκρινε το ΣτΕ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1849/2009 απόφασή της, έκανε δεκτή αίτηση μέλους του Μισθοδικείου που ζητούσε να ακυρωθεί η από 22.4.2008 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και του υφυπουργού Οικονομίας για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του Μισθοδικείου.

Ειδικότερα, το μέλος του Μισθοδικείου και δικηγόρος ζητούσε να ακυρωθεί η εν λόγω υπουργική απόφαση κατά το μέρος που:

1) με αυτήν δεν καθορίστηκε αποζημίωση για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του για το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 (χρονολογία σύστασης του Μισθοδικείου) έως την 22α Απριλίου 2008 (ημέρα εφαρμογής της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης) και

2) κατά το σκέλος που οι αποδοχές των μελών του Μισθοδικείου δεν είναι αντίστοιχες με αυτές των μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (οι αποδοχές του καθορίστηκαν κατά συνεδρίαση και όχι σε μηνιαία βάση). Ο δικηγόρος έχει διατελέσει τακτικό μέλος του Μισθοδικείο τα έτη 2005 και 2008 και αναπληρωματικό τα έτη 2006 και 2007.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Μισθοδικείου δικαιούνται τις ίδιες αποδοχές με αυτές των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 99 του Συντάγματος και μάλιστα αναδρομικά από την χρονολογία σύστασης του το 2005. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Μισθοδικείου ασκούν δικαστικά καθήκοντα και δικαιούνται οικονομικής αμοιβής ικανής τους επιτρέψει να ασκήσουν απερίσπαστα, με ανεξαρτησία και αμεροληψία τα καθήκοντα τους. Και δεν νοείται -συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ- να παραμένει χρονικό διάστημα που το Μισθοδικείο λειτουργεί χωρίς να καταβάλλεται αποζημίωση στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του.

Επίσης, η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφέρει ότι «η άσκηση δικαστικών καθηκόντων είτε χωρίς καθόλου αμοιβή, είτε με συμβολική απλώς αμοιβή, ευρισκομένη σε προφανή δυσαναλογία προς την παρεχόμενη εργασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ότι παράγει την ανεξαρτησία των δικαστών, ούτε ενισχύει τον σεβασμό των πολιτών προς την δικαστική λειτουργία, αλλά οδηγεί σε απαξίωση του έργου τους και εν τέλει σε υποβάθμιση της ίδιας της δικαστικής λειτουργίας».

Υπενθυμίζεται ότι το Μισθοδικείο λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 2005 και εκδικάζονται σε αυτό, αποκλειστικά αγωγές των δικαστών που διεκδικούν αυξήσεις αποδοχών, διαφορές από επιδόματα, κ.λπ.

Το Μισθοδικείο, απαρτίζεται από αρεοπαγίτες, συμβούλους Επικρατείας και σύμβουλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθηγητές των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων και δικηγόρους.