Ιδιώτες ελεγκτές σε εφορίες, υπουργεία, Ταμεία, νοσοκομεία

Εντός των ημερών η συμφωνία με εγχώριες και διεθνείς εταιρείες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη

Ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών για να «κυνηγήσει» τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και να παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία.

Η συμφωνία με τις εγχώριες και διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες υπογράφεται εντός των ημερών και αμέσως μετά οι ιδιώτες ελεγκτές πιάνουν δουλειά στις εφορίες, τα υπουργεία, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία συμβάλλοντας, κυρίως σε επίπεδο τεχνογνωσίας, στην αύξηση των εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών. Οι ιδιώτες θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο υποδεικνύοντας πρακτικές ελέγχου κάθε κωδικού δημόσιας δαπάνης, ενώ θα υποβάλλουν προτάσεις και για την καθιέρωση προϋπολογισμού προγραμμάτων. Πρόσθετα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να ληφθούν και στη βάση των πορισμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα δύο κλιμάκια του οποίου ολοκληρώνουν σήμερα τη δεκαπενθήμερη παραμονή τους στη χώρα μας στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής βοήθειας.

Τα σημεία αιχμής
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των δημοσίων εσόδων έχει επτά σημεία αιχμής:

1 Ειδικές ομάδες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη βοήθεια στελεχών του ιδιωτικού τομέα ενεργοποιούνται τα γραφεία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στις εφορίες, με κατασχέσεις ακινήτων και καταθέσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου που έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους αλλά δεν το κάνουν. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη φθάνουν τα 32 δισ. ευρώ, από τα οποία 10 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα και φέτος επιδιώκεται να εισπραχθούν 1,5 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εισπραχθεί παρά λίγα εκατομμύρια και όπως σχολιάζει αρμόδιο στέλεχος, «έχει δύο χρόνια να γίνει κατάσχεση».

2 Ειδική ομάδα για την άμεση εφαρμογή του φορολογικού, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, αλλά η εφαρμογή του δεν είναι αυτόματη για να αρχίσει και η εισροή εσόδων. Στο υπουργείο θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα που θα αναλάβει να κωδικοποιήσει και υλοποιήσει με ταχύτατες διαδικασίες τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αρχίσει η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ενώ δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

3 Παρακολούθηση σε κάθε ΔΟΥ της εφαρμογής των στόχων που έχουν τεθεί.

4 Εντατικοποίηση ελέγχων στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων.

5 Εφαρμογή αυστηρότερων ποινών στους φοροπαραβάτες.

6 Αναμόρφωση του ΣΔΟΕ. 7 Καμπάνια για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί νομοσχέδια για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, την αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με ένταξη βασικών διατάξεών του στη φορολογική νομοθεσία. Για την κατάργηση του ΚΒΣ θα συσταθεί ομάδα εργασίας. e-δηλώσεις για όλους
Μακρόπνοους στόχους θέτει και για το 2011 το υπουργείο Οικονομικών, όταν όλες οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και κατά την υποβολή με το πάτημα ενός κουμπιού οι εφορίες θα μπορούν να κάνουν αμέσως διασταυρώσεις στοιχείων. Στο νέο έντυπο ή, καλύτερα, στη νέα ηλεκτρονική φόρμα των φοροδηλώσεων θα γίνεται πλήρης καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια), χωρίς όμως να δηλώνονται καταθέσεις και ομόλογα.

Με βάση τη νέα φορολογική δήλωση θα διενεργείται ο έλεγχος πόθεν έσχες, ενώ κατά την υποβολή της θα γίνεται άμεση διασταύρωση των στοιχείων του μητρώου και άλλων στοιχείων που είναι εκ των προτέρων γνωστά στο Τaxis (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, στοιχεία ακινήτων, ενοίκια κ.λπ.).

Μέχρι τα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί και το νέο taxisnet που θα συμβάλει στη μείωση των επισκέψεων στις εφορίες καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά (πληρωμές με χρήση πιστωτικών καρτών, ενημέρωση για χρέη, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων).

ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο υποδεικνύοντας πρακτικές ελέγχου κάθε κωδικού δημόσιας δαπάνης