Ιδιώτες ελεγκτές σε νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία

Ελεγχος δαπανών, καταγραφή υποχρεώσεων
Κατάρτιση προϋπολογισμών βάσει στόχων τριετίας

 

Στο μικροσκόπιο πέντε ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών μπαίνουν τα οικονομικά των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων.Οι έλεγχοι ξεκινούν από τα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Αττικόν» και «Γ. Γεννηματάς» και από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι το ΙΚΑ, ο ΟΠΑΔ, ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ.

Στόχος των ελεγκτικών εταιρειών είναι να καταγράψουν κάθε δαπάνη που έχουν τα νοσοκομεία και τα Ταμεία και να εφαρμόσουν νέα συστήματα ελέγχου. Επίσης, θα κληθούν να εντοπίσουν και υποχρεώσεις των φορέων που μπορεί να έχουν αναλάβει για το προσεχές διάστημα, αλλά δεν τις γνωρίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παράλληλα, οι ελεγκτικές εταιρείες θα συμβάλουν και στην κατάρτιση των προϋπολογισμών-προγραμμάτων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, που θα έχουν τριετείς προβλέψεις για τις εξελίξεις των οικονομικών τους μεγεθών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ευρωπαϊκή Ενωση ασκούν έντονες πιέσεις προς την Ελλάδα να προχωρήσει σε λεπτομερέστερη καταγραφή και έλεγχο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.

 

Στους ΟΤΑ

Σε επόμενο στάδιο και μόλις ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, οι ελεγκτικές εταιρείες αναμένεται να εισέλθουν στα λογιστήρια και των ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι τα χρέη από ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και συνολικότερα από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα ενσωματωθούν στο δημόσιο χρέος αυξάνοντάς το κατά περίπου 5% του ΑΕΠ φέτος. Αυτά θα ελέγξει κλιμάκιο της τρόικας από τη Δευτέρα.