Ιδιωτική ιατρική περίθαλψη πληρώνει το 40% των Ελλήνων

Τέσσερις στους δέκα Ελληνες βάζουν το χέρι στην τσέπη όταν χρειάζονται ιατρική ή νοσοκομειακή περίθαλψη. Παρότι σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού πληρώνει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η ιδιωτική δαπάνη Υγείας παραμένει υψηλή στη χώρα μας – σταθερά πάνω από 40% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. Υπολογίζεται μάλιστα ότι 7% των μηνιαίων εξόδων κάθε νοικοκυριού αφορούν σε δαπάνες Υγείας. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του 35ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.