Ιδιωτική κλινική χρέωσε πενταπλάσια

Ασθενής εισήχθη σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρό ανεύρυσμα στο κεφάλι. Επειδή η λεπτή νευροχειρουργική επέμβαση (εμβολισμός αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων) μπορούσε να γίνει μόνο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας, χειρουργήθηκε και επέστρεψε στο δημόσιο νοσοκομείο. Ενώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το κρατικό νοσήλιο για τη συγκεκριμένη επέμβαση που γίνεται σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, έχει καθοριστεί σε 8.804,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των αναλώσιμων, της αμοιβής της ιατρικής ομάδας και της νοσηλείας ανεξαρτήτως θέσης, το ιδιωτικό θεραπευτήριο χρέωσε περίπου τα πενταπλάσια, ήτοι 39.225,76 ευρώ. Από αυτό το ποσόν, 9.170,83 ευρώ καταβλήθηκαν στο θεραπευτήριο, 7.800 ευρώ στους γιατρούς, ενώ για το υπόλοιπο ποσόν των 22.254,93 ευρώ, συγγενείς του ασθενούς υπέγραψαν συναλλαγματικές ως απευθείας οφειλέτες έναντι των φαρμακευτικών προμηθευτών. Στα έκτακτα περιστατικά, όπως θεωρείται και το συγκεκριμένο εφόσον η επέμβαση δεν μπορούσε να γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο και ο ασθενής δεν είχε άλλη επιλογή, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι υποχρεωμένα να τηρούν το κρατικό τιμολόγιο, είτε είναι είτε δεν είναι συμβεβλημένα με τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς. Εκτός από την υπερκοστολόγηση, ο Συνήγορος εξέτασε και την ξεχωριστή χρέωση των φαρμακευτικών υλικών.

Οπως αναφέρει η περίληψη της υπόθεσης, «η σοβαρότητα του ζητήματος υπερβαίνει τη μεμονωμένη περίπτωση, διότι αν οι ιδιωτικές κλινικές δεν τηρούν το κρατικό τιμολόγιο και οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεώνονται να αποδίδουν το σύνολο της δαπάνης για νοσηλεία σε αυτές λόγω αδυναμίας του δημόσιου συστήματος υγείας να παρέχει την απαιτούμενη περίθαλψη, θα επιβαρυνθούν σημαντικά τα ασφαλιστικά Ταμεία». Το Ταμείο του ασθενούς, πάντως, έχει μεν δώσει προφορική διαβεβαίωση ότι θα καλύψει το σύνολο της δαπάνης, ωστόσο εκκρεμούν η γραπτή απάντηση και η καταβολή του ποσού.