Ιδιωτικός τομέας υγείας

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας διαθέτει στη χώρα μας 15.000 κλίνες νοσηλείας.

Τώρα, στο τρίτο κύμα της πανδημίας, διέθεσε όλες κι όλες 250 κλίνες στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Αυτές οι κλίνες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% των διαθέσιμων κλινών στην Αττική.

Στη Γαλλία ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει, ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ποσοστό 30% των κλινών του στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Παρέλκει η αναφορά στη διπλάσια αποζημίωση αυτών των κλινών, είτε είναι κατειλημμένες, είτε παραμένουν άδειες, όπως συνέβη στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο.

Συνεπώς, ας μην παρεξηγούνται ορισμένοι όταν ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας υγείας χαρακτηρίζεται ως παρασιτικός..