Ιδού τα φορο-υποζύγια

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Μισθωτοί και συνταξιούχοι συνεχίζουν να σηκώνουν το φορολογικό βάρος πληρώνοντας το 47,94%, ήτοι 6,5 δισ. ευρώ επί συνολικών φόρων 13,5 δισ. ευρώ.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, εκ των οποίων προκύπτει ότι 1.028.702 φορολογούμενοι δηλώνουν ατομικό εισόδημα στο όριο της φτώχειας, μέχρι 6.000 ευρώ. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία 5.598.885 δηλώσεων του 2008, εντοπίζονται στα «19» σημεία:

1 Μισθωτοί και συνταξιούχοι δήλωσαν εισόδημα 73,92 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 65,36% των συνολικών εισοδημάτων 113,09 δισ. ευρώ του συνόλου των φορολογουμένων. Στα 19,77 δισ. ευρώ περιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα των λοιπών φορολογουμένων (εισοδηματίες, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.), καλύπτοντας το 17,48% του συνόλου, και στα 19,4 δισ. τα κέρδη των νομικών προσώπων, με 17,16% επί του συνόλου!

2 Τα φορολογικά βάρη συνεχίζουν να τα σηκώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς πληρώνουν το 47,94%, ήτοι 6,5 δισ. ευρώ επί συνόλου 13,5 δισ., με τις λοιπές κατηγορίες φορολογουμένων να καλύπτουν το 17,05%, ήτοι 2,3 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο 35,01% καλύπτεται από τα νομικά πρόσωπα, που πλήρωσαν φόρο μόλις 4,7 δισ. ευρώ.

3 Στα 2,8 εκατ. οι φορολογούμενοι που δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι το ύψος του αφορολογήτου 12.000 ευρώ, ενώ 1.028.702 δήλωσαν ατομικό εισόδημα στα όρια της φτώχειας, 6.000 ευρώ.

4 Τα 5.598.885 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν συνολικά εισοδήματα 93,3 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 16.668,28 ευρώ και πλήρωσαν συνολικό φόρο 9 δισ. ευρώ (89,8 εκατ. συμπληρωματικός). Εκ των εισοδημάτων, τα 8,2 δισ. προέρχονται από οικοδομές, 7,4 εκατ. από κινητές αξίες, 9,08 εκατ. από επιχειρήσεις, 1,7 εκατ. από αγροτικά εισοδήματα, 69,88 εκατ. από μισθωτές υπηρεσίες, 4,15 εκατ. από ελευθέρια επαγγέλματα και 306,9 εκατ. από την αλλοδαπή.

5 Τα αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα άγγιξαν τα 17 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,4 δισ. προέρχονται από κέρδη εταιρειών.

6 Τα αφορολόγητα ποσά εκ των οποίων οι φορολογούμενοι γλίτωσαν φόρους λόγω δαπανών ή φοροαπαλλαγών ξεπέρασαν τα 4,7 δισ. ευρώ.

Από τόκους στεγαστικών δανείων γλίτωσαν φορολόγηση εισοδήματος 389,96 εκατ. ευρώ, δωρεές 138,3 εκατ., ασφάλιστρα ζωής 698,4 εκατ., φυσικό αέριο 7,8 εκατ., ενοίκιο λόγω μετάθεσης 20,3 εκατ., υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (αναγνώριση ετών σε Ταμείο) 2,6 δισ. ευρώ, ΟΓΑ προηγούμενου έτους 1,06 εκατ. ευρώ και οικογενειακές δαπάνες με αποδείξεις 177,1 εκατ. Το προσωπικό αφορολόγητο των αναπήρων ήταν 544,6 εκατ. ευρώ και των αναπήρων προστατευόμενων μελών 92,6 εκατ. ευρώ.

7 Οι φορολογούμενοι είχαν μειώσεις και από φόρους συνολικού ύψους 571 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 163,9 εκατ. από νοσήλια, 136,1 εκατ. από τόκους νέων στεγαστικών δανείων, 160,8 εκατ. από ενοίκιο κύριας κατοικίας, 25,8 εκατ. από ενοίκιο κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν, 7,8 εκατ. από τους κατοικούντες στην παραμεθόριο και 2,7 εκατ. από διατροφή συζύγου.

1,1 δισ. η προκαταβολή φόρου

8 Στο 1,1 δισ. ευρώ ανήλθε η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος από φυσικά και νομικά πρόσωπα και στο 1,1 δισ. ευρώ από το προηγούμενο έτος, στα 6,6 δισ. οι παρακρατηθέντες φόροι εισοδήματος (μισθωτοί).

9 Το μεγαλύτερο μέσο εισόδημα 28.706,26 ευρώ δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ακολουθούν οι έμποροι – βιομήχανοι – βιοτέχνες με 21.091,97 ευρώ, οι μισθωτοί με 18.290,72 ευρώ, οι συνταξιούχοι με 15.218,33 ευρώ, οι αγρότες με 10.943,37 ευρώ και οι εισοδηματίες με 6.131,66 ευρώ.

10 Τον υψηλότερο φόρο κατά μέσο όρο πλήρωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 4.307,46 ευρώ και έπονται έμποροι – βιομήχανοι – βιοτέχνες με 2.253,90 ευρώ, οι μισθωτοί με 1.586,43 ευρώ, οι συνταξιούχοι με 1.069,26 ευρώ, οι εισοδηματίες με 883,17 ευρώ και οι αγρότες με 693,49 ευρώ.

11 213.468 επιχειρήσεις δήλωσαν φορολογητέα κέρδη 19,4 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρους 4,7 δισ. ευρώ.

12 Οι 44.135 ανώνυμες εταιρείες δήλωσαν κέρδη 15,3 δισ. και πλήρωσαν φόρους 3,8 δισ.

13 Οι 1.843 τραπεζικές και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις δήλωσαν κέρδη 6,85 δισ. και πλήρωσαν φόρους 1,64 δισ.

14 Οι 144.665 ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες δήλωσαν κέρδη 2,9 δισ. και πλήρωσαν φόρους 601,98 εκατ. ευρώ.

15 Στο 1,96 δισ. ευρώ ανήλθε ο ΦΠΑ που πλήρωσαν 771.858 φυσικά πρόσωπα και στα 10,4 δισ. ευρώ ο ΦΠΑ των 203.576 νομικών προσώπων.

16 Με βάση την περαίωση εισοδήματος των παλαιότερων ανέλεγκτων χρήσεων βεβαιώθηκαν φόροι 411 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόλις 13,6 εκατ. ευρώ. Ενώ η περαίωση ΦΠΑ απέδωσε 15,77 εκατ. ευρώ έναντι 65,7 εκατ. βεβαιωμένων φόρων.

17 Από ελέγχους επιβλήθηκαν πρόστιμα 896,98 εκατ. ευρώ και πληρώθηκαν μόλις 27,27 εκατ. ευρώ.

18 Στα 196,84 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις από φόρο κληρονομιάς, έναντι βεβαίωσης 456,67 εκατ., ενώ από δωρεές – γονικές παροχές βεβαιώθηκαν 138,97 εκατ. και εισπράχθηκαν 69,12 εκατ. ευρώ.

19 Εισπράχθηκε φόρος μεταβίβασης 895,6 εκατ. έναντι βεβαιωθέντος 901,87 εκατ. ευρώ. *