ΙΚΑ: Φρένο στην “κατευθυνόμενη” συνταγογράφηση

Τριπλό έλεγχο θα είναι σε θέση να κάνει το ΙΚΑ από την 1η Ιανουαρίου στις δαπάνες που πληρώνει για τα φάρμακα, θέτοντας σε εφαρμογή το Σύστημα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών για τον περιορισμό της σπατάλης.
Από τη λειτουργία του συστήματος το μεγαλύτερο ταμείο της χώρας μπορεί να εξοικονομήσει περί τα 250 με 300 εκατ. ευρώ, τόνισε χθες ο διοικητής του ΙΚΑ Θεόδωρος Αμπατζόγλου (φωτό) παρουσιάζοντας τα οφέλη και τη διαδικασία από τον έλεγχο της «τεχνητής» και «κατευθυνόμενης» συνταγογράφησης.
Όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το ΙΚΑ για την ανάθεση του έργου και η σύμβαση που υπογράφτηκε (με την εταιρεία Unisystems) θα στοιχίσει 6,5 εκατ. ευρώ κατ’ έτος για τα δύο πρώτα χρόνια (2010-2011), ενώ μετά θα ενσωματωθεί η λειτουργία αυτή στο ΙΚΑ. Τα οφέλη θα είναι άμεσα ορατά, καθώς από το ηλεκτρονικό «ξεσκόνισμα» των συνταγών είναι δυνατό να εντοπίζεται μια «μαϊμού» συνταγή. Τα χρήματα που θα πλήρωνε το ΙΚΑ σε άλλη περίπτωση τώρα θα μένουν στο ταμείο του.
Η φαρμακευτική δαπάνη του ΙΚΑ για το 2008, αυξήθηκε κατά 9,7%, και έφτασε στα 2,19 δισ. ευρώ. Ενώ το σύνολο των δαπανών του (συντάξεις, επιδόματα, νοσηλεία, κ.ά.) έφτασε στα 17,7 δισ. ευρώ.
«Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία υποδομών για τη συγκράτηση αρχικά, και τον περιορισμό σε επόμενο στάδιο, της φαρμακευτικής δαπάνης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ταυτόχρονη διασφάλιση παροχής φαρμακευτικής φροντίδας υψηλής ποιότητας», τόνισε ο κ. Αμπατζόγλου και πρόσθεσε ότι με το σύστημα αυτοματοποιημένων συνταγών, επιτυγχάνεται:

1. Έλεγχος και περιορισμός της υπέρμετρης και ανεξέλεγκτης κατανάλωσης υπηρεσιών φαρμάκων.

2. Σύνδεση της χειρόγραφης συνταγογράφησης, εκτέλεσης και χρέωσης, με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία.

3. Δημιουργία υποδομής συμβατής με πιθανές τεχνολογικές αλλαγές, όπως η υιοθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας ή και ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Φαρμάκων (ΚΕ Συνταγών) με τις εξής λειτουργίες:

1. Tη συγκέντρωση και καταχώρηση σε μηχανογραφικό σύστημα, μέσω ψηφιοποίησης με χρήση σαρωτών (scanners) υπερ-υψηλής ταχύτητας, των λογαριασμών (μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις και συνταγές) που υποβάλλονται από τα συνεργαζόμενα με το ΙΚΑ φαρμακεία ανά την Ελλάδα.

2. Την ηλεκτρονική αποθήκευση των ψηφιοποιημένων εγγράφων (συνταγές, συγκεντρωτικές κ.ά.).

3. Την αυτοματοποιημένη, αναγνώριση των κουπονιών των φαρμάκων και των υπολοίπων στοιχείων του συνταγολογίου.

4. Tην καταχώριση των υπολοίπων μη αυτόματα αναγνωρισθέντων σχετικών πεδίων της συνταγής.

5. Την ηλεκτρονική διεξαγωγή ελέγχων ορθότητας των συνταγών.

6. Εκτέλεση, αυτόματων και μη, αλγόριθμων αντιμετώπισης μη ορθών συνταγών.

7. Εκκαθάριση των συνταγών.

8. Την ηλεκτρονική αντιμετώπιση των μη ορθών συνταγών.

9. Tο μηχανογραφικό έλεγχο των δεδομένων και τη μηνιαία πληρωμή προκαταβολών και εκκαθαρίσεων στα φαρμακεία (μέσω του ΔΙΑΣ).

10. Tην ενημέρωση των φαρμακείων, των Υποκαταστημάτων και της Διοίκησης του ΙΚΑ για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

11. Τον υπολογισμό του ποσού ανάκτησης ανά φαρμακευτική εταιρεία και ΦΚΑ.

12. Tην ενημέρωση της Διοίκησης, μέσω συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης, για θέματα Φαρμακευτικής Δαπάνης και Κατανάλωσης.

13. Tην παρακολούθηση της συνταγογράφησης και την αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταγογράφησης τόσο ατομικά σε κάθε συνταγογράφο ιατρό όσο και σε επίπεδο Μονάδας Υγείας, Νομού και Περιφέρειας.

Κ. ΚΑΤ.