ΙΚΑ – Συνταξιοδότηση γυναικών με ανάπηρα τέκνα

p>Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

   
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υλοποιώντας σχετική νομοθετική ρύθμιση
του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας γνωστοποιεί ότι
καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μητέρων με
ανάπηρα τέκνα.

   
Ειδικότερα, το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας των τέκνων μειώνεται από
80% σε 67%, ενώ παραμένει η προϋπόθεση για τις μητέρες να έχουν
πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας, ανεξαρτήτου ορίου
ηλικίας.

   
Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί γιατί το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων δεν
ήταν 80%, αλλά 67% και άνω θα αναθεωρηθούν αυτομάτως από τις υπηρεσίες
του Ι.Κ.Α.- όπου αυτό είναι εφικτό ή κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφερομένων.

   
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ