Ικανοί για όλα…

    
     Λένε ότι υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους ανίκανους:
     είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα…
 
     “Πιττακιον” (matrix24.gr)