Ηλεκτρονική στήριξη σε αγροτικούς γιατρούς

Σύστημα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνει
τη δυνατότητα εκπαίδευσης, αλλά και αντιμετώπισης δύσκολων περιστατικών
στους αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν μακριά από αστικά κέντρα.

Το σύστημα που ανέπτυξε το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι διαθέσιμο όλο το
εικοσιτετράωρο επί επτά μέρες τη βδομάδα και έχει ρόλο συμβουλευτικό,
αλλά και εκπαιδευτικό, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των γιατρών.

Την περασμένη Παρασκευή το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ
διοργάνωσε δωρεάν σεμινάριο σχετικά με το σύστημα, την παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και θέματα τεχνολογιών, το οποίο
παρακολούθησαν γενικοί και αγροτικοί γιατροί που απασχολούνται σε
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία των νομών
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Κοζάνης, Καρδίτσας και Πέλλας.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «CrossBorderHealth» του
προγράμματος INTERREG ΙΙΙΑ και αφορά την προώθηση της ιατρικής
εκπαίδευσης των αγροτικών ιατρών της διασυνοριακής ζώνης μεταξύ Ελλάδας
και Βουλγαρίας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να καλυφθούν οι
ανάγκες στη δημόσια υγεία των περιοχών των ελληνο-βουλγαρικών συνόρων.

Το σεμινάριο περιελάμβανε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας
στην αντιμετώπιση περιστατικών ΩΡΛ, πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας και νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του ιού, Διαδίκτυο,
πολυμέσα και ιατρικά πληροφορικά συστήματα.