ΙΠΟΚΕ

«Διπλάσιες ιδιωτικές δαπάνες υγείας επωμίζονται τα φτωχά νοικοκυριά σε σχέση με τα πλούσια».

Πρόκειται για διαπίστωση που προκαλεί έκπληξη. Κι όμως. Αποτελεί συμπέρασμα επιστημονικής έρευνας του Ινστιτούτου Πολιτικών Οικονομικών Κοινωνικών Μελετών (ΙΠΟΚΕ) που παρουσίασε ο Γιάννης Υφαντόπουλος, πρόεδρος του ΙΠΟΚΕ και καθηγητής Οικονομικών της Υγείας ΕΚΠΑ.

Παρουσιάζοντας τη μελέτη με τίτλο «Ο αντίκτυπος της υπο-επένδυσης στο Φάρμακο & τις Υπηρεσίες Υγείας», ο καθηγητής, επεσήμανε τις ανισότητες που υπάρχουν στην Υγεία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι -παρότι κανείς θα περίμενε το αντίθετο- τα φτωχά νοικοκυριά δηλώνουν διπλάσια ιδιωτική δαπάνη για το Σύστημα Υγείας, σε σχέση με τα πλούσια και παρέθεσε και τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι φτωχοί ξοδεύουν περισσότερα για την υγεία τους συγκριτικά με τους πλούσιους, οι οποίοι είναι οι εξής:

  • Έχουν χειρότερη υγεία
  • Απευθύνονται με μεγάλη καθυστέρηση στο νοσοκομειακό σύστημα, άρα εκτίθενται σε υψηλότερες δαπάνες υγείας
  • Δεν έχουν την ενημέρωση, τη φροντίδα και την εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους και να προάγουν την πρόληψη.

Η έρευνα βασίστηκε σε συνδυασμό χρονολογικών σειρών, που καλύπτουν την περίοδο 60 χρόνων (από το 1960 μέχρι το 2021), και διακρατικών δεδομένων των Ευρωπαϊκών χωρών. Το σύνολο του δείγματος των χωρών της Ευρώπης ήταν 322.724 άτομα και της Ελλάδας 16.621 άτομα.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που εμφανίζει τις μεγαλύτερες υποχρηματοδοτήσεις του συστήματος υγείας μεταξύ των ΕΕ-27. Η υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης και του Μέσου Όρου των ΕΕ-27, έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες μειώσεις / αποκλίσεις από τον Μ.Ο. των ΕΕ-27:

  1. Για το σύνολο των δαπανών υγείας κατά κεφαλή: μείωση στην Ελλάδα κατά 22.8% έναντι αύξησης στο Μ.Ο. ΕΕ-27 κατά 16,7%.
  2. Δημόσιες δαπάνες κατά κεφαλή: μείωση στην Ελλάδα κατά 32,5% έναντι αύξησης στο Μ.Ο των ΕΕ-27 κατά 15,3%.
  3. Σύνολο των φαρμακευτικών δαπανών κατά κεφαλή: μείωση στην Ελλάδα κατά 26,2% έναντι αύξησης στο Μ.Ο. των ΕΕ-27 κατά 3,6%.
  4. Δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες κατά κεφαλή: μείωση στην Ελλάδα κατά 51,8%, σε σχέση με αντίστοιχη μείωση στο Μ.Ο. των ΕΕ-27 μόνο κατά 6,7%.

Εξετάζοντας την ικανοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών από το σύστημα υγείας, προέκυψε ότι οι Έλληνες δηλώνουν τη χαμηλότερη ικανοποίηση. Ειδικότερα ικανοποίηση από το σύστημα υγείας δηλώνουν το 45% των Ελλήνων, έναντι του 96,5% των Ελβετών, του 94% των Δανών και του 91% των Ισπανών. Από περαιτέρω μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι η επένδυση στην υγεία αυξάνει σημαντικά την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων.