Ιστοσελίδα για την ηπατίτιδα Β

Με πρωτοβουλία της φαρμακευτικής εταιρείας “Bristol – Myers Squibb” δημιουργήθηκε η πρώτη ελληνική ιστοσελίδα για την ηπατίτιδα Β (www.hepB.gr) με στόχο να καλύψει την ανάγκη για σωστή ενημέρωση και πρόληψη της νόσου. O επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερωθεί για την ασθένεια, τους τρόπους μετάδοσης και πρόληψης της, καθώς και τους φορείς όπου μπορεί να βρει υποστήριξη. Παρά την ύπαρξη εμβολίου, η χρόνια ηπατίτιδα Β αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημοσίας υγείας σε διεθνές επίπεδο, με 300 – 400 εκατ. χρονίους φορείς. Πρόκειται για την 10η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, υπεύθυνη για 1,2 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο. Β.Β.