Καμπανάκι ΙΟΒΕ για ανάπτυξη, πληθωρισμό

Η λήψη πρόσθετων μέτρων και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων ανάχωμα στην αρνητική διεθνή συγκυρία

Βασιλης Ζηρας

Ενταση των προσπαθειών για δημοσιονομική εξυγίανση και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων είναι το αντίδοτο στα προβλήματα που προκαλεί στην ελληνική οικονομία η αρνητική διεθνής συγκυρία, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ που «βλέπει» επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και σημαντική άνοδο του πληθωρισμού.

Δυσμενείς εξελίξεις

Στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι «εάν η οικονομική πολιτική, υπό την πίεση των εξελίξεων, αναδιπλωθεί σε πιο αμυντικές θέσεις, είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν οι δυσμενείς εξελίξεις και να πολλαπλασιασθούν οι επιπτώσεις τους. Αντίθετα, αν η οικονομική πολιτική επιμείνει σθεναρά στους στόχους που έχει θέσει και επιδιώξει πιο αποφασιστικά την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν εξαγγελθεί, τότε θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας έναντι της διεθνούς κρίσης».

Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι δεδομένων των διεθνών εξελίξεων, η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 4% επί του οποίου βασίστηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού «δείχνει εξαιρετικά αισιόδοξη» και σημειώνει ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου του 2007, μία εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 3,6-3,8%, δείχνει πιο ρεαλιστική και αντικατοπτρίζει τις σαφείς επιδράσεις των δυσμενών εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον». Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, οι εμπειρογνώμονες του ΙΟΒΕ επισημαίνουν ότι η σημερινή συγκυρία είναι η δυσμενέστερη της τελευταίας δεκαετίας.

Επιπλέον, η αποκλιμάκωση που αναμένεται σταδιακά εντός του έτους δεν θα αντισταθμίσει τη μεγάλη άνοδο τιμών των πρώτων μηνών, με αποτέλεσμα να υπάρξει τελικά επιτάχυνση του πληθωρισμού άνω του 3,5%, σε ετήσια βάση, αντί του 2,8% που προβλέπει το υπουργείο Οικονομίας.

Μέτρα

Υπό το φως των διεθνών αβεβαιοτήτων και των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που καθιστούν τις προβλέψεις επί των οποίων βασίστηκε ο προϋπολογισμός αισιόδοξες, το ΙΟΒΕ θεωρεί ότι για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και κυρίως αυτός των εσόδων είναι «πιθανώς αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων στη διάρκεια του τρέχοντος έτους».

Ωστόσο, το ΙΟΒΕ, αν και αναγνωρίζει την πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής, εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη διατηρησιμότητά της, επειδή πραγματοποιείται κυρίως μέσω της αύξησης των εσόδων.

«Η δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών προήλθε κυρίως από την αύξηση των εσόδων και όχι τον περιορισμό των δαπανών. Αυτό την καθιστά εύθραυστη, καθώς τα έσοδα εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις της συγκυρίας», τονίζει.

Ασφαλιστικό

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό σύστημα, το Ινστιτούτο θεωρεί ότι κινείται προς θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, αφήνει να εννοηθεί ότι θα επιθυμούσε τολμηρότερες παραμετρικές αλλαγές (όρια ηλικίας, ποσοστά αναπλήρωσης κ.λπ.), ενώ σε ό,τι αφορά τις ενοποιήσεις εκφράζει την ανησυχία ότι «η πολυπλοκότητα και το πλήθος αυτών των ρυθμίσεων είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα εφαρμογής και να προσθέσει γραφειοκρατικό βάρος στις επιδιωκόμενες αλλαγές».