«Καμπάνες» σε γιατρούς – φαρμακοποιούς

Με πρόστιμα και ποινές σε συμβεβλημένους γιατρούς, φαρμακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές και με την υποχρεωτική θεώρηση, πριν από την εκτέλεσή της, κάθε συνταγής φαρμάκων που η αξία της ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να φρενάρει τις δαπάνες υγείας. Με αποφάσεις των Δ.Σ. των Ταμείων θα «καλύπτονται», επίσης, λιγότερα ποσά (από όσα προβλέπουν οι κανονισμοί) για αναλώσιμα υλικά, μοσχεύματα, υλικά επεμβάσεων κ.ά. Σε ό,τι αφορά τις ποινές θα επιβάλλονται πέραν των ποινικών κυρώσεων:

Στους συμβεβλημένους γιατρούς πρόστιμο από 3.000 ευρώ – 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, καταλογισμός της ζημιάς του Ταμείου από τη συνταγογράφηση με προσαύξηση 50%.

Στους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς πρόστιμο 10% – 50% επί της αξίας των συνταγών, έως και το πενταπλάσιο της αξίας ιδιοσκευασμάτων εφόσον αποκολλούνται οι ταινίες γνησιότητας, διακοπή για 4-12 μήνες της σύμβασης με το Ταμείο ή και οριστική καταγγελία και επιπλέον πρόστιμα από 10.000 ευρώ – 50.000 ευρώ για ειδικές παραβιάσεις όπως μη παράδοση φαρμάκου, χρήση πλαστών ταινιών γνησιότητας, παράνομη χρήση βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων, άρνηση έλέγχου κ.ά.

Ποινή διακοπής σύμβασης και αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας θα επιβάλλεται και σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές για πράξεις που ζημιώνουν τα ταμεία.

Για να εκτελούνται οι συνταγές φαρμάκων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ, να έχουν θεωρηθεί εφόσον ξεπερνούν τα 150 ευρώ αθροιστικά το μήνα (πέραν αυτού του ορίου θεώρηση θα χρειάζεται και κάθε νέα συνταγή από 50 ευρώ και πάνω) ενώ θεώρηση θα απαιτείται και για υψηλού κόστους εξετάσεις.

Γιώργος Γάτος