Και δουλεύουν και ζουν στη φτώχεια (14%)

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων πολιτών που ζουν στο όριο της φτώχειας στη ευρωζώνη και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην παιδική φτώχεια, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα και αφορούν το 2008.

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, το 14% των εργαζόμενων Ελλήνων πολιτών ηλικίας άνω των 18 ετών ζουν στο όριο της φτώχειας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των «16», με δεύτερη την Πορτογαλία (12%), και το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη των «27» μετά τη Ρουμανία (17%). Ο μέσος όρος των πολιτών που διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ευρώπη των «27», παρά το γεγονός ότι εργάζονται, είναι 8%. Το χαμηλότερο ποσοστό έχει η Τσεχία (4%) και ένα σκαλί παραπάνω (5%) είναι η Δανία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Φινλανδία. Το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών αποδίδεται στους πολύ χαμηλούς μισθούς, στον μεγάλο αριθμό ανειδίκευτων εργαζομένων και τη διέξοδο, λόγω ανάγκης, στη μερική απασχόληση.

Το ποσοστό της παιδικής φτώχειας ανέρχεται σε 23% στη χώρα μας και είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη μετά την Ιταλία (25%) και την Ισπανία (24%). Ο μέσος όρος στην Ευρώπη των «27» είναι 20%.

Επίσης, το 22% των Ελλήνων πολιτών ηλικίας άνω των 65 ετών ζουν στο όριο της φτώχειας. Πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη μετά την… Κύπρο (49%), την Ισπανία (22%) και τη Φινλανδία (23%), ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη των «27» είναι 19%.

20% στον συνολικό πληθυσμό

Στο σύνολο του πληθυσμού, το 20% των Ελλήνων ζουν στο όριο της φτώχειας (κάτω του 60% του μέσου εισοδήματος). Η χώρα μας έχει μαζί με την Ισπανία το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη και το τέταρτο υψηλότερο στην Ευρώπη των «27» (17%), μετά τη Λετονία (26%), τη Ρουμανία (23%) και τη Βουλγαρία (21%). Τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν η Τσεχία (9%) και η Ολλανδία με τη Σλοβακία (11%).

Ενας στους δύο Ελληνες (50%) δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει από το σπίτι του για διακοπές μία εβδομάδα κάθε χρόνο, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη των «27» είναι 37%. Πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, μετά τη Μάλτα (65%), την Πορτογαλία (64%) και τη Σλοβακία (57%). Τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε. έχουν φυσικά οι αποκαλούμενες φτωχές χώρες της Ε.Ε., ιδίως της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής. Στις πλούσιες χώρες του Βορρά, τα ποσοστά των πολιτών που δεν μπορούν να φύγουν για διακοπές ούτε μία εβδομάδα τον χρόνο είναι χαμηλά. Παράδειγμα η Γερμανία (25%), η Γαλλία (32%), η Δανία (10%), η Ολλανδία (14%) και η Σουηδία (18%).

Το… επίδομα θέρμανσης

Το ίδιο παρατηρείται και στην ικανοποιητική θέρμανση της κατοικίας. Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα ικανοποιητικής θέρμανσης είναι αρκετά υψηλό (15% έναντι 10% του μέσου κοινοτικού όρου), όπως και στην Πορτογαλία (35%) ή τη Ρουμανία (35%) και τη Βουλγαρία (34%). Στον αντίποδα βρίσκονται μεταξύ άλλων η Γερμανία (6%), η Γαλλία (5%), η Ολλανδία (2%) και η Αυστρία (4%). Το 7% των Ελλήνων έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο τραπέζι τους κάθε διήμερο κρέας ή ψάρι, έναντι 9% που είναι ο μέσος κοινοτικός όρος. Και εδώ η στέρηση πλήττει τις φτωχές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία 30%, Λετονία 23%, Ουγγαρία 26%, Σλοβακία 29%), σε αντίθεση με τις προηγμένες χώρες του Βορρά (Γερμανία 11%, Γαλλία 8%, Σουηδία 2%, Βέλγιο 5%).

Τέλος, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν μπορούν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο δεν υπερβαίνει το 9%, που είναι και ο μέσος κοινοτικός όρος. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Βουλγαρία είναι 28%, στη Λετονία 24%, στην Ουγγαρία 20% και στη Ρουμανία 49%. Τα πιο χαμηλά ποσοστά φυσικά βρίσκονται στη Γερμανία (5%), στη Σουηδία (3%), στη Γαλλία (4%) και στην Κύπρο (1%)… *