Και όμως συμβαίνει …στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

p>Είχαμε, σαν Αγωνιστική Παρέμβαση Νοσοκομείου Πρέβεζας, από τις 27 Φεβρουαρίου 2008 (δείτε εδώ) καταγγείλει το γεγονός ότι στο Νοσοκομείο Πρέβεζας λειτουργούν πλέον ειδικά τμήματα και μονάδες, επίσημα ενταγμένα (εδώ και δυο έτη) στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου και το Νοσοκομείο Πρέβεζας δεν χορηγεί την ειδική άδεια και τα επιδόματα που νόμιμα δικαιούνται οι εργαζόμενοι(νοσηλευτικό προσωπικό) σε αυτά. Είχαμε επίσης συνοδεύσει την δημοσίευσή μας με φωτογραφικά ντοκουμέντα που απεδείκνυαν την
ύπαρξη αυτών των τμημάτων και ζητούσαμε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
την άμεση χορήγηση αυτών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε αυτά.

Η
Διοίκηση του Νοσοκομείου όχι μόνο δεν απάντησε άμεσα στην υποχρέωσή της
αυτή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, ο πρώην Διοικητής του
Ιδρύματος, ισχυριζόταν ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ!!!.
Σήμερα
λοιπόν ανακοινώνουμε (και το έχουμε εξακριβώσει απόλυτα) ότι το
Νοσοκομείο Πρέβεζας παρακρατεί από τα ταμεία νοσηλευομένων στις Μονάδες
αυτές ( π.χ. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) αυξημένα νοσήλια (άρα
αποδέχεται απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία την ύπαρξη των τμημάτων
αυτών) και ταυτόχρονα αρνείται την απόδοση στους εργαζόμενους των
νομίμων δικαιωμάτων τους.
Κύριε Αβραμόπουλε, μήπως γνωρίζετε πώς λέγεται αυτό;
Καλούμε την Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας να προχωρήσει από σήμερα στη, προβλεπόμενη από νόμους, χορήγηση των νομίμων επί πλέον επιδομάτων και αδειών στους εργαζόμενους σε αυτά τα τμήματα .
Καλούμε ως Αγωνιστική Παρέμβαση Νοσοκομείου Πρέβεζας τους εργαζόμενους να προχωρήσουν στις νόμιμες ενέργειες διεκδίκησης αναδρομικής χορήγησης αυτών των επιδομάτων και αδειών από το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Πρέβεζα 14 Απριλίου 2008

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ