Και πάλι για τις ανεξόφλητες εφημερίες 2009

p>Μετά το χτεσινό σημείωμα για τις ανεξόφλητες εφημερίες 2009 και το σχετικό πίνακα κονδυλίων που αναρτήσαμε υπήρξαν αρκετοί συνάδελφοι που μας ενημέρωσαν ότι τα Νοσοκομεία τους ενώ έχουν εκκρεμότητες καταβολής εφημεριών του 2009 φαίνονται στον πίνακα να εισπράττουν 0 (μηδέν) επιχορήγηση.

Παράκληση οι Ενώσεις Γιατρών να επικοινωνήσουν με τα λογιστήρια των Νοσοκομείων και να μας ενημερώσουν με έγγραφό τους, ώστε συγκεντρωτικά να μεταφέρουμε τα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας και να ζητήσουμε επανόρθωση.

                                             Συναδελφικά

                                       Δημήτρης Βαρνάβας

                                        varnava1@otenet.gr