Και το εφάπαξ στο μικροσκόπιο του ΣΤΕ μετά τους ένστολους.

Μετά την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους ένστολους, στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι προσφυγές που αφορούν τις περικοπές που επεβλήθησαν στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των Ταμείων τα οποία δεν λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αν οι παραπάνω προσφυγές γίνουν δεκτές -κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί- η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων θα προκαλέσει δημοσιονομική επιβάρυνση πολύ μεγαλύτερη εκείνης η οποία προκλήθηκε από τη δικαίωση των ενστόλων.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», οι φόβοι της κυβέρνησης αυξάνονται από το γεγονός ότι πρόσφατα υπήρξε απόφαση – γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Π.Δ., που μπορεί να αποτελέσει ισχυρότατο δικαστικό προηγούμενο και να σηματοδοτήσει θετική απόφαση για τις μειώσεις του εφάπαξ.

Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη ότι το εφάπαξ αποτελεί προσωπική περιουσία του ασφαλισμένου και η όποια μείωσή του προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση.