Κάλπες διακρίσεων στον ΙΣΑ

 

Της ΚΑΤΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Παρατυπίες και λάθη κατά τη διενέργεια των τακτικών εκλογών για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) βρίσκει ο ιατρός Δημήτρης Σκαρπαλέζος, κάνοντας λόγο για ρατσισμό προς τους ιατρούς της Ε.Ε. και τρίτες χώρες, που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

 Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΙΣΑ έκανε διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, αφού στις εκλογές της 1ης και 2ας Ιουνίου -για την ανάδειξη των 17 μελών του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών αιρετών οργάνων του ΙΣΑ- παραβιάστηκε κοινοτική οδηγία που ισχύει περί της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Στην πρόσκληση διεξαγωγής των εκλογών που ανακοίνωσε ο ΙΣΑ τον περασμένο Μάρτιο, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων και την ψηφοφορία.

Οπως αναφέρεται, «οι εγγεγραμμένοι γιατροί-αλλοδαποί (εκτός χωρών της Ε.Ε.) δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές, ούτε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ολοι οι εγγεγραμμένοι γιατροί υπήκοοι κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ψηφίζουν εφόσον έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι». Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση, στις εκλογές του ΙΣΑ δικαίωμα εκλογής και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι ομογενείς γιατροί. Αυτή η απόφαση, ωστόσο, σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης που έχει ζητήσει ο καταγγέλλων, παραβαίνει την οδηγία 2000/43/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον νόμο 3304/2005 και η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την εθνοτική καταγωγή, όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε επαγγελματικές οργανώσεις.

Διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής προβλέπονταν σε παλαιότερες διατάξεις νόμου, όμως το άρθρο 26 του νόμου 3304/2005 ορίζει πως «με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη και καθίσταται άκυρη κάθε διάταξη που περιλαμβάνεται σε […] καταστατικά […] επαγγελματικών οργανώσεων […] η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα νόμο, αρχή της ίσης μεταχείρισης». Εξάλλου, στο άρθρο 4, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αναφέρεται και ο δημόσιος τομέας όσον αφορά «την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων […] ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση».

Ειδικότερα για τους πολίτες τρίτων χωρών, το προοίμιο της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ αναφέρει ρητά ότι «η απαγόρευση των διακρίσεων πρέπει να εφαρμόζεται και σε υπηκόους τρίτων χωρών».

«Αφού αυτοί οι γιατροί έχουν λάβει άδεια παραμονής και εργασίας και έχουν εγγραφεί σε επαγγελματική οργάνωση, καταβάλλοντας και τη χρηματική συνδρομή που προβλέπεται, δεν νοείται να αποκλείονται από το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι», λέει ο Δημήτρης Σκαρπαλέζος, υπεραμυνόμενος του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης. Ο ίδιος έχει κινηθεί δικαστικά, αξιώνοντας την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη διενέργεια νέας, με διαφανείς προυποθέσεις, σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους της χώρας μας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Σωτήρης Ρηγάκης, υποστηρίζει ότι η νομοθεσία αναφέρει ρητά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εκλογές και ότι και η συγκεκριμένη διαδικασία αρχαιρεσιών ήταν σύμφωνη με αυτή. «Πέρα από τα τυπικά, βέβαια, κανείς δεν ζήτησε να συμμετέχει στις εκλογές και του είπαμε όχι ή να ψηφίσει και δεν τον αφήσαμε. Σημειώνω, επίσης, ότι ο ΙΣΑ δεν είναι επαγγελματικός σύλλογος. Είναι επιστημονικός. Εκπροσωπούμε τους γιατρούς, έχουμε μια εικόνα συνδικαλιστικού οργάνου, αλλά δεν είμαστε επαγγελματικό σωματείο. Αλλο η Ενωση των ορθοπεδικών, των ΩΡΛ, κ.λπ., άλλο ο ΙΣΑ. Ας εκδικαστεί, ωστόσο, η προσφυγή του συναδέλφου, ας προχωρήσει η υπόθεση και βλέπουμε. Εμείς εφαρμόσαμε την ιατρική νομοθεσία». *