Καταγγελία

div style=”border-bottom: windowtext 3pt solid; border-left: windowtext 3pt solid; padding-bottom: 1pt; padding-left: 3pt; padding-right: 0cm; border-top: windowtext 3pt solid; border-right: windowtext 3pt solid; padding-top: 1pt; mso-element: para-border-div”>

Σ  Ω  Μ  Α  Τ  Ε  Ι  Ο          Ε  Ρ  Γ  Α  Ζ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ω  Ν

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Χαλκίδος 15 17 τ.κ. 111 43        Τηλ. 213 20 56 100

                                     

Αρ. Πρ. 968/20.6.12                                                                            ΑΘΗΝΑ 20/6/12

<

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

< 

Το Σωματείο του Γ.Ν.Α. «Πατησίων», καταγγέλει την Αναπληρώτρια Διοικήτρια Βαρβάρα Μαΐσογλου για τις μεθοδευμένες προσπάθειές της να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του κουτσουρεμένου οργανισμού του Νοσοκομείου μας που κατήρτισε με αυθαίρετο τρόπο ο νεκροθάφτης της υγείας Λοβέρδος.

Ο συγκεκριμένος  οργανισμός  με την υπογραφή του τέως πλέον υπουργού, μειώνει κλίνες, ειδικότητες και προσωπικό συνεπώς και την παροχή Υγείας στους πολίτες.

 

<ΚΑΛΟΥΜΕ

< 

Την Αναπληρώτρια Διοικήτρια να ασχοληθεί με τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου και να σταματήσει άμεσα την συνεργασία της με το «γνωστό» κύκλωμα  που στόχος του είναι η πλήρης κατάρρευση του Νοσοκομείου με συνέπεια την υποβάθμιση υπηρεσιών Υγείας στους κατοίκους της περιοχής.