Καταγγελία των ειδικευμένων, μόνιμων και επικουρικών Ιατρών ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

p align=”center” style=”text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt”>ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Των ειδικευμένων, μόνιμων και επικουρικών Ιατρών ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

ΠΡΟΣ : Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι ειδικευμένοι ιατροί, μόνιμοι και επικουρικοί του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, σας γνωρίζουμε ότι λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης των μονάδων υγείας του νομού μας και κυρίως του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, με ευθύνη κυρίως της εκάστοτε ηγεσίας των αρμόδιων υπουργείων, υποχρεούμαστε από τη Διοίκηση σε πραγματοποίηση εφημεριών, κατά παράβαση του ωραρίου εργασίας των 48 ωρών, που καθορίζεται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Εκτός αυτού, μετά την αλλαγή της διαδικασίας έγκρισης των εφημεριών από 1/1/2012, οι εφημερίες αυτές οι οποίες μας επιβάλλονται και υπερβαίνουν κατά πολύ το νόμιμο αριθμό ωρών, δεν καταβάλλονται ή καταβάλλονται εν μέρει. Συγκεκριμένα, οι εφημερίες Ιανουαρίου, οι οποίες εγκρίθηκαν πριν την πραγματοποίησή τους από τη Διοίκηση, καταβλήθηκαν αυθαίτερα με περικοπή 35%, ενώ οι εφημερίες των επομένων μηνών δεν έχουν καταβληθεί και, σύμφωνα με τις υποσχέσεις της Διοίκησης, έχει δρομολογηθεί η μερική καταβολή τους με περικοπή 50%. Γιά το λόγο αυτό έχουμε προβεί από τον Απρίλιο τρέχοντος έτους σε επίσχεση εργασίας. Πρόσφατα δηλώσαμε εγγράφως, στη Διοίκηση ότι δεν συναινούμε πλέον στην καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας μας και ζητήσαμε σαφώς και κατηγορηματικώς την εφαρμογή του όπως ορίζει ο νόμος. Μετά την επίσχεση εργασίας των ειδικευομένων ιατρών του Νοσοκομείου μας και την απόφασή τους να απέχουν από το τακτικό ωράριο και τις εφημερίες, εντελλόμαστε με καθημερινές ημερήσιες κινήσεις από τη Διοίκηση στην πραγματοποίηση εφημεριών πέραν των αρχικά εγκριθέντων στα προγράμματα εφημεριών -οι οποίες ήδη καταστρατηγούσαν το νόμιμο ωράριο εργασίας μας- και παρά τη ρητή και κατηγορηματική άρνησή μας, η οποία είχε γνωστοποιηθεί εγγράφως στη Διοίκηση.

Εχουμε γνωστοποιήσει κατ’ επανάληψη στη Διοίκηση ότι βρισκόμαστε στα όρια των φυσικών και ψυχικών μας αντοχών και αδυνατούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των νοσηλευομένων και εξεταζομένων ασθενών. Αναρωτιόμαστε αν το δημόσιο συμφέρον, με την επίκληση του οποίου γίνονται οι παράνομες ενέργειες που προαναφέρθηκαν, υπηρετείται όταν εξαναγκάζονται οι καταπονημένοι και, ως εκ τούτου, επικίνδυνοι γιά τη δημόσια υγεία γιατροί σε αναγκαστική, παράνομη και απλήρωτη εργασία.

Γιά τους παραπάνω λόγους :

Καταγγέλουμε τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ως νόμιμο εκπρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου και οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο γιά

1) τη μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών μας μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2012 και μέρους των εφημεριών Ιανουαρίου 2012 και

2) την παραβίαση του ωραρίου εργασίας μας όπως ορίζεται από την Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, παρά τη μη συναίνεσή μας η οποία έχει εκφραστεί ρητά και κατηγορηματικά και

παρακαλούμε γιά τις δικές σας ενέργειες.

Κομοτηνή 18/7/2012

Υπογράφεται από:

Βίτσα Δέσποινα, Επιμ. Β’ ΩΡΛ

Παύλου Κων/νος, Επιμ. Β’ Χειρ/κής

Μουρατίδου Μαρίνα, Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής

Γκούρλιας Δημήτριος, Επιμ. Α’ Ουρολογικής

Χατζηκωνσταντίνου Νίκος, Δ/ντής Χειρ/κής

Κοραή Ευθυμία, Επιμ. Α΄Ακτινοδιαγνωστικής

Κυριαζής Κυριάκος, Δ/ντής Ουρολογικής

Αγγελονίδου Ελένη, Επιμ. Α’ Παθολογικής

Ντιάκαλης Χρήστος, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμ. Β’ ΜΕΘ

Μπαμπαλής Δημήτριος, Επιμ. Α’ Χειρ/κής

Γεωργουλίδου Αναστασία, Νεφρολόγος, Επιμ. Β’ ΜΤΝ

Μακρής Θεόδωρος, Δ/ντής Χειρ/κής

Σόφτας Πασχάλης, Επιμ. Β’ Καρδιολογικής επικουρικός

Παπαναστασίου-Πετροπούλου Σοφία, Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια ΤΕΠ

Μπακαλούδης Αθανάσιος, Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής

Μουρατίδης Κων/νος, Αναισθησιολόγος επικουρικός

Τσίτσιος Τηλέμαχος, Νεφρολόγος, Δ/ντής ΜΕΘ

Παίων Χρήστος, Δ/ντής Ακτινοδιαγνωστικής

Εξιάρα Τριάδα, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμ. Α’ Παθολογικής

Χατζηθεοφάνους Ζαφείριος, Επιμ. Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής

Ντούρτσιου Στέλλα, Επιμ. Α’ Καρδιολογικής

Παπαϊωακείμ Μιλτιάδης, Δ/ντής Παθολογικής

Ρουκουνάκης Νικόλαος, Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής

Κιαμήλογλου Μπουλέντ, Δ/ντής Αναισθησιολογικού

Πανταζή-Χατζηκωνσταντίνου Αννα, Δ/ντρια Παιδιατρικής

Κιφνίδου Ελένη, Επιμ. Α’ Παιδιατρικής

Κανιώτη Ελένη, Επιμ. Α’ Ψυχιατρικής

Γκότσης Αλέξανδρος, Δ/ντής Καρδιολογικής

Μπόργκι Λουίζα, Δ/ντρια Γενικής Ιατρικής

Τοπαλίδου Ναντέζντα, Επιμ. Α’ Γενικής Ιατρικής

Καρανικολάου Ελένη, Δ/ντρια Παιδιατρικής

Βασιλακάκη Νίκη, Δ/ντρια Γενικής Ιατρικής