Καταργούν το λεγόμενο «πακέτο εφημεριών» που προβλέπεται στο νόμο 3868/10 (πακέτο Ξενογιαννακοπούλου);

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» (κλικ εδώ) το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή προβλέπονται τα εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου 45, παρ.11 περ. Β του ν. 3205/2003 (Α297) που προστέθηκαν με το άρθρο 4, παρ1 του νόμου 3868/10 (Α129) και οι διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 34 και 35 του νόμου 3984/2011 (Α150) καταργούνται».
Ως γνωστόν οι αναφερόμενες ως διατάξεις του άρθρου 4, παρ1 του νόμου 3868/10 είναι οι διατάξεις για τις εφημερίες που ονομάστηκαν «πακέτο Ξενογιαννακοπούλου».
Συνεπώς, η κατάργηση μέσω της κατατεθείσας τροπολογίας του εν λόγω άρθρου, έχουμε την αίσθηση ότι καταργεί και το λεγόμενο «πακέτο Ξενογιαννακοπούλου».
Βεβαίως στο μεταγενέστερο νόμο 3984/11 (άρθρο 66 παρ. 27) επαναλαμβάνονται τα προβλεπόμενα περί πακέτου χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στις πρόσθετες εφημερίες. Το εν λόγω άρθρο δεν καταργείται και πιθανόν όλη η οφιοειδής αυτή πορεία γίνεται προκειμένου να καταργηθεί αυτή ακριβώς η κατηγορία εφημεριών.
Τα υπόλοιπα σημεία της τροπολογίας επαναλαμβάνουν τα περί χρηματικών ενταλμάτων στην καταβολή των εφημεριών, δηλαδή την εμπλοκή Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τους οποίους τις επόμενες μέρες αναμένεται να σκάσει κανόνι αναπομπής εντάλματος στο Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού, οπότε θα παγώσει το σύμπαν.
Για όλα τα παραπάνω θα αναρτήσουμε νέο ενημερωτικό μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και διασταυρώσουμε τις νομικές πληροφορίες.
 
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας