Καταρρέει η Παθολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Κιλκίς

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν για άλλη μία φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Η υποστελέχωση οδηγεί την Παθολογική Κλινική σε κατάρρευση με ορατό πλέον τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου και την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς που έχουν προειδοποιήσει από τον Σεπτέμβριο του 2023, ότι οι συνθήκες υπερεντατικοποίησης της εργασίας οδηγούν τους γιατρούς σε συνεχείς παραιτήσεις. Όλο αυτό, επισημαίνουν, έχει σαν αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς, την τραγική υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, καθώς και την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν επιχειρήσει με όλους τους τρόπους να «συγκινήσουν» τους αρμόδιους. Με μία σειρά εγγράφων, με δραματικές εκκλήσεις για τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, την υπερεφημέρευση, τις προειδοποιήσεις για την επισφαλή λειτουργία και τον κίνδυνο κατάρρευσης της Παθολογικής κλινικής, προσπάθησαν να αναδείξουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης και να ευαισθητοποιήσουν τις διοικήσεις του νοσοκομείου Κιλκίς και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), ώστε να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες να δρομολογήσουν λύσεις, που όμως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Ενώ προβλέπονται 7 οργανικές θέσεις ειδικών παθολόγων, η Παθολογική κλινική λειτουργεί με 2 μόνιμους ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε οριακή κατάσταση από τις συνεχόμενες εφημερίες (εκ των οποίων ο ένας κατέθεσε πρόσφατα και δεύτερη παραίτηση), με ένα γιατρό παθολόγο με βαθμό Διευθυντή του τμήματος Αιμοδοσίας με εσωτερική τρίμηνη μετακίνηση (εντέλλεστε), με ένα γιατρό παθολόγο αποσπασμένο από το Κέντρο Υγείας Δροσάτου (όπου κατέχει μόνιμη θέση), με ένα γιατρό παθολόγο με μετακίνηση από τον ΕΦΚΑ Κιλκίς. Ο ιδιώτης γιατρός παθολόγος που εφημέρευε με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) πρόσφατα παραιτήθηκε και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και η πρόσκληση ενδιαφέροντος για ιδιώτη παθολόγο δεν είχε κανένα ενδιαφερόμενο. Αποτέλεσμα, η κατάρρευση της Παθολογικής κλινικής ενώ τα προγράμματα εφημέρευσης κρίνονται επισφαλή.

Απέναντι στις δραματικές ελλείψεις, οι διοικήσεις του νοσοκομείου και της 4η ΥΠΕ προωθούν μετακινήσεις παθολόγων γιατρών από άλλες δομές του ΕΣΥ, εσωτερικές μετακινήσεις και εντέλλεστε, που όμως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και οδήγησαν σε νέες παραιτήσεις. Οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα για τη λειτουργία της Παθολογικής κλινικής, δυστυχώς επιβεβαιώνονται με τις παραιτήσεις των 2 ειδικών παθολόγων. Από τη μία ο γιατρός παθολόγος με βαθμό Διευθυντή στο τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου προειδοποιούσε για τις συνεχιζόμενες εξαντλητικές εφημερίες και από την άλλη παραίτηση υπέβαλε επίσης ο δεύτερος μόνιμος ειδικός ιατρός παθολόγος, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε οριακή κατάσταση λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και τις συνεχόμενες εφημερίες.

Οι ελλείψεις στην Παθολογική κλινική του νοσοκομείου έχουν σαν αποτέλεσμα την αναστολή του Τακτικού Παθολογικού και του Διαβητολογικού Ιατρείου που στερεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και αυξάνει την ταλαιπωρία των ασθενών. Επιπλέον, το αυτόνομο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, που παρουσιάζει σημαντική αύξηση προσέλευσης ασθενών μετά το τέλος της πανδημίας, λειτουργεί υπό την επίβλεψη των γιατρών με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που προσέρχονται από τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία Υπαίθρου προκειμένου να καλύψουν τα εφημεριακά κενά που προκύπτουν.

Η υποστελέχωση του Αξονικού Τομογράφου που δεν εφημερεύει όλες τις ημέρες του μήνα, δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στις διαγνωστικές εξετάσεις της Παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ασθενείς που χρήζουν αξονικής τομογραφίας να διακομίζονται σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για μια διαγνωστική αξονική τομογραφία απαραίτητη για τους παθολόγους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο τους.

Αντίστοιχα η υποστελέχωση στο Ακτινολογικό τμήμα από χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργούν τα αντίστοιχα ακτινολογικά μηχανήματα στα Τακτικά Ορθοπεδικά Ιατρεία, με αποτέλεσμα για μια διαγνωστική ακτινογραφία να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, οι τραυματιοφορείς που θα πρέπει να διανύσουν όλο το νοσοκομείο, ενώ πολλές φορές τη μετακίνηση την αναλαμβάνουν οι συνοδοί, μεταφέροντας οι ίδιοι τους ασθενείς τους για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις για μια εξέταση. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση.

Λόγω της υποστελέχωσης, προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα τμήματα του νοσοκομείου, όπως το Αναισθησιολογικό και η Καρδιολογική κλινική.