Κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α.) οφθαλμολογίας και β.) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής