Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ΔΥΠΕ

p>Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το υπουργείο. Πρόκειται για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Σωματείου “Σύλλογος Φίλων της Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΙΑΣΗ» στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, την εκτέλεση κληροδοτήματος της Μαρίας Βεργωτή προς το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, καθώς και την εκτέλεση της δωρεάς του Κωνσταντίνου Πρίφτη προς την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Ετσι, στα Γενικά Νοσοκομεία Αθηνών και Κεφαλληνίας, καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, δωρίζεται συνολικό ποσόν ύψους περίπου 14 εκ. ευρώ, προκειμένου να ανεγείρουν νέες πτέρυγες και να βελτιώσουν τις παρεχόμενες απ’ αυτά, υπηρεσίες υγείας.

    Με το ίδιο νομοσχέδιο, προτείνεται η συγχώνευση των υφιστάμενων 17 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) σε 7, με σύσταση σε κάθε μία από τις νέες ΔΥΠΕ, μόνιμης τριμελούς επιτροπής δαπανών και προμηθειών, για την έγκριση της διενέργειας προμηθειών και της εκτέλεσης έργων, (ή παροχής υπηρεσιών), χρηματικού ύψους άνω του ποσού των 100.000 ευρώ και μέχρι 234.000 ευρώ ετησίως.

    Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα «πρόωρης λήξης της θητείας των Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, αζημίως για το Δημόσιο, καθώς και την απόσπασή τους μέχρι τρεις μήνες, σε άλλη όμοια μονάδα οποιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας, με αποφάσεις του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

    Τέλος, με την εφαρμογή του νομοσχεδίου, οι διοριστέοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού των καταργηθέντων ΠΕΣΥ, θα διοριστούν στις ΔΥΠΕ σε κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου, ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στις ΔΥΠΕ.