Κατατέθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ για την αποκατάσταση του Ιατρικού Μισθολογίου

div style=”border-top: medium none; border-right: medium none; background: #ffcc99; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3pt; padding-top: 0cm; padding-left: 0cm; border-left: medium none; padding-right: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt”>

 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2015

 

<ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Στις 28 Ιανουαρίου 2015 κατατέθηκε στο ΣτΕ  προσφυγή για την αποκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου. Είχαν προηγηθεί 43 προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια  τις οποίες είχε καταθέσει το φθινόπωρο του 2014  η ΟΕΝΓΕ από κοινού με  Ενώσεις Γιατρών της χώρας.

Η προσφυγή γίνεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ, προκειμένου να διεξαχθεί πρότυπη ή «πιλοτική» δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, το οποίο λόγω των 43 προσφυγών ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλο αριθμό διαφορών, με κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Οι προσφυγές ασκήθηκαν μέσω του δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω κ. Μιχαήλ και στρέφονται εναντίον των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και των συναφών με αυτές διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες επήλθαν σημαντικότατες μειώσεις των αποδοχών (βασικού μισθού, επιδομάτων και αποζημιώσεων) των Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Είναι σημαντικό πως υπάρχει ήδη νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί υποθέσεων που εισήχθησαν προς κρίση και αφορούν σε περικοπές άλλων ειδικών μισθολογίων (μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ, «ενστόλων» κτλ.).

Η δικάσιμος αναμένεται να προσδιοριστεί σύντομα.

 

 

<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

<ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ