Κατατέθηκε τροπολογία με ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα του υπουργείου Υγείας

Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Υγείας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η τροπολογία περιλαμβάνει διατάξεις για την αποζημίωση ιδιωτών γιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών, ρυθμίσεις για τα 50 GB στους νέους, οι οποίες όμως έχουν τρίμηνη διάρκεια (μέχρι 31.12.2021), ρυθμίσεις για την αύξηση ορίου δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2020 και 2021 στις διαγνωστικές υπηρεσίες και συσκευές οξυγόνου.

Ακολουθεί η τροπολογία: