Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19