Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 4745/2020 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του Covid-19