Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας : α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», δ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτική