Κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε. οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα

Οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσία (Eurostat) που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Oπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, το επίπεδο των κοινωνικών δαπανών στη χώρα μας παρέμεινε στο 26% του ΑΕΠ το 2003 και 2004, έναντι 26,2% το 2002. Στην Ευρώπη των 25, οι κοινωνικές δαπάνες ανήλθαν σε 27,3% του ΑΕΠ το 2004, ενώ το 2002 ήταν 27%. Το υψηλότερο ποσοστό έχει η Σουηδία (32,9% του ΑΕΠ το 2004), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (31,2%) και τη Δανία (30,9%) και το χαμηλότερο η Λετονία (12,6% του ΑΕΠ).

Το 50,9% του συνόλου των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα προορίζεται για τις συντάξεις γήρατος και επιβίωσης (12,8% του ΑΕΠ), το 26,5% για την περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας (6,7% του ΑΕΠ), το 5% για τις συντάξεις αναπηρίας (1,3% του ΑΕΠ), το 6,9% για τα οικογενειακά επιδόματα (1,7% του ΑΕΠ), το 5,9% για τα επιδόματα ανεργίας (1,5% του ΑΕΠ) και το 4,7% για τα επιδόματα κατοικίας και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (1,2% του ΑΕΠ).

Στην Ευρώπη των 25, αφιερώνεται το 45,9% του συνόλου των κοινωνικών δαπανών για τις συντάξεις γήρατος και επιβίωσης (12% του ΑΕΠ), το 28,3% για την περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας (7,4% του ΑΕΠ). Το 8,1% για τις συντάξεις αναπηρίας (2,1% του ΑΕΠ), το 7,8% για τα οικογενειακά επιδόματα (2,1% του ΑΕΠ), το 6,5% για τα επιδόματα ανεργίας (1,7% του ΑΕΠ), και το 3,4% για τα επιδόματα κατοικίας και κοινωνικού αποκλεισμού (0,9% του ΑΕΠ).

Η χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας προέρχεται στη χώρα μας κατά 30,5% από δημόσια συνεισφορά (Ε.Ε. 25: 37,3%), κατά 37,3% από τη συνεισφορά των εργοδοτών (Ε.Ε. 25: 38,6%), κατά 23,5% από τη συνεισφορά των εργαζομένων (Ε.Ε.: 20,9%) και κατά 8,7% από άλλες συνεισφορές (Ε.Ε.: 3,2%).