Κέντρα Υγείας Νομού Ρεθύμνης

Κύριε Υπουργέ, 

      Παρά τις εξαγγελίες σας για νέες προσλήψεις προσωπικού στα Κέντρα Υγείας και  τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεν υπήρξε ενίσχυση των μονάδων υγείας με μόνιμο προσωπικό. Πρόσφατα  μας  δηλώσατε  στη  Βουλή ότι  έχετε  προσλάβει  9.500 προσωπικό.  Χωρίς ωστόσο να διευκρινίσετε τι  θέσεις  είναι αυτές; Έχουν  μόνιμο  χαρακτήρα ή είναι  οι  γνωστές  συμβάσεις  των  οκτώ (8)  μηνών,  εκ των οποίων έξι  (6)  μήνες είναι εκπαίδευση του προσωπικού και  όταν η  σύμβαση λήξει, εντός  δύο  (2)  μηνών, αποχωρούν από τη θέση τους; Όταν δε αποχωρήσουν, περνά  ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  μέχρι  να  καλυφτεί  η  κενή θέση. Να  σας  υπενθυμίσω  ότι  ο  προκάτοχός  σας  είχε  υποσχεθεί το Μάρτιο  του  2004,  9.000  προσλήψεις και  εσείς  στη συνέχεια υποσχεθήκατε  16.000.

       Υποθέτω  ότι  θα  αναφερόσαστε  σε προσλήψεις μόνιμου  προσωπικού  και  όχι  σε  συμβασιούχους.

      Εύλογα διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί όλες αυτές οι προσλήψεις τη στιγμή που τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία της χώρας διέρχονται σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών τόσο σε ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό των Νοσοκομείων.

      Αρκετά Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται υπό διάλυση, κάτι που συχνά σας έχει επισημανθεί εντός και εκτός Βουλής.

   Στο Ρέθυμνο κύριε Υπουργέ τα Κέντρα Υγείας έχουν εγκαταλειφθεί.

Η έλλειψη προσωπικού είναι σημαντική και είναι αδύνατον να εκπληρώσουν την παροχή της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας στους πολίτες του Νομού.                                 

          Το γεγονός  ότι  τα  Νοσοκομεία  και  τα  Κέντρα Υγείας λειτουργούν  χάρη  στις  ηρωϊκές  προσπάθειες  του  Προσωπικού είναι γνωστό σε όλους κύριε Υπουργέ. Η διαπίστωση αυτή από μόνη της όμως, όταν επαναλαμβάνεται επί 2,5 χρόνια δια στόματος του ίδιου του Υπουργού δεν προσφέρει λύση στο πρόβλημα.   

      Οι συντοπίτες μας στην περιφέρεια του Νομού αντιμετωπίζουν τα όποια προβλήματα υγείας μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

      Παράλληλα η διοίκηση του Νοσοκομείου του Ρεθύμνου αναγκάζεται, καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες, σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει αποσπάσεις από το ήδη ελλιπέστατο προσωπικό των Κέντρων Υγείας του Νομού  προς  το  Νοσοκομείο  Ρεθύμνου.

      Η έλλειψη προσωπικού τόσο στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όσο και στα Κέντρα Υγείας του Νομού  είναι μείζον πρόβλημα και αποτελεί τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία τους.

      Την υποβάθμιση  των  Κέντρων Υγείας γνωρίζουν και  τα  ιατρεία  του  ΙΚΑ,  όπου  υπάρχει το  ίδιο  πρόβλημα  . Η Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  υποβαθμίζεται συνεχώς στο σύνολό της και ως  εκ  τούτου και το  ΕΣΥ υποβαθμίζεται.

      Βάσει των κάτωθι στοιχείων που αναφέρονται στα Κέντρα Υγείας του Νομού Ρεθύμνου, τα σημαντικότερα κενά παρουσιάζονται στο ιατρικό  Προσωπικό στο νοσηλευτικό  Προσωπικό, στα  πληρώματα ασθενοφόρων, στους επισκέπτες και επισκέπτριες υγείας, στους τεχνικούς συντήρησης και στο Προσωπικό καθαριότητας.

      Οι  Αγροτικοί  γιατροί,  αφού  κάνουν ένα  3μηνο  στο  Νοσοκομείο διορίζονται για  6  μήνες στα  Κέντρα Υγείας με  αποτέλεσμα  να  μειώνεται  ο  χρόνος  τοποθέτησής  τους  στα  περιφερειακά  ιατρεία.  Ταυτόχρονα  έχει  μειωθεί  σε  δύο  (2)  φορές το  χρόνο  η  μοριοδότηση  και  κρίση  για  κατάληψη  θέσεων  σε  αγροτικά  ιατρεία. Επειδή  ο  αγροτικός  γιατρός  ταυτόχρονα  με  το  αγροτικό  του  υποβάλλει  και  αίτηση  για  ειδικότητα,  έχει  αποτέλεσμα  να  καθυστερεί  η  επαναπρόσληψη  γιατρού.  Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο υπάρχει  κενό  να  προβλέπεται  η  αντικατάστασή  του.

      Συγκεκριμένα οι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν βάσει του υφιστάμενου οργανισμού των Κέντρων Υγείας Ρεθύμνου έχουν ως εξής: 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

1   θέση    Γενικής Ιατρικής

1   θέση    Οδοντιάτρου

1   θέση    Διαιτολόγου

1   θέση    Κοινωνικής Εργασίας

1   θέση    Μαίας

1   θέση    Φυσιοθεραπευτή

1   θέση    Επισκεπτών/ -τριών Υγείας

1   θέση    Τεχνικού συντήρησης

2   θέσεις  Καθαριότητας

3   θέσεις  Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Σύνoλο:  13 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

3      θέσεις            Γενικής Ιατρικής

1      θέση              Παιδιάτρου

1     θέση              Ακτινολόγου

2      θέσεις            Οδοντιάτρου

2      θέσεις            Επισκεπτών/τριών Υγείας

1      θέση              Κοινωνικής Εργασίας 

1      θέση              Διαιτολόγου

1      θέση              Φυσιοθεραπευτή

1     θέση              ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1      θέση              ΤΕ         «                      «

1      θέση              Τεχνικού συντήρησης

2      θέσεις            Προσωπικού Καθαριότητας

2      θέσεις            Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Σύνολο :  19 

3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

1    θέση       Παιδιάτρου

3    θέσεις    ΤΕ Νοσηλευτών

1    θέση       Επισκέπτη/ -τριας Υγείας

1    θέση       Κοινωνικής Υπηρεσίας

1    θέση       Φυσιοθεραπευτή

1    θέση       Τεχνικού Συντήρησης

1    θέση       Προσωπικού καθαριότητας

2    θέσεις     ΥΕ Επιμελητών

3    θέσεις     Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Σύνολο:  14 

      4. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 

1    θέση     Γενικής Ιατρικής

2    θέσεις   Επισκεπτών / -τριών Υγείας

2    θέσεις   Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

1    θέση     Τραυματιοφορέα

1    θέση    Προσωπικού καθαριότητας

Σύνολο:  7 

 

      Το  γενικό σύνολο κενών θέσεων για  4 ΚΥ  του  Ν. Ρεθύμνου  είναι  53  και  αυτό  αφορά  μόνο  στους  μόνιμους  γιατρούς. 

      Οι σημαντικές ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εξετάσεων, που θα έπρεπε να γίνονται σε ένα Κέντρο Υγείας. Το  ίδιο  συμβαίνει και  με το δίκτυο του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρων για την έγκαιρη μεταφορά και διακομιδή των ασθενών.

       Το  δίκτυο  του  ΕΚΑΒ χαρακτηρίζεται επίσης ανεπαρκέστατο. 

Κύριε Υπουργέ, 

      Ο ρόλος των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έτσι  όπως είχαν σχεδιαστεί στο ΕΣΥ,  είχε  δύο  παραμέτρους.

  1.  Τα  ΚΥ  αφενός θα έπρεπε να παρέχουν  την ασφάλεια στον πολίτη, ο οποίος χωρίς ταλαιπωρία και άσκοπες μετακινήσεις, θα μπορούσε να κάνει έστω μια απλή εξέταση αίματος ή μία ακτινογραφία.

  2.  Η εύρυθμη λειτουργία τους θα αποσυμφόριζε τα Nοσοκομεία.

      Δυστυχώς σήμερα τα Κέντρα Υγείας του Νομού Ρεθύμνου αδυνατούν να  ανταποκριθούν στο ρόλο τους  και  οι  συνέπειες  είναι:

       Να  κατακλύζονται  τα  εξωτερικά Ιατρεία  του  Νοσοκομείου  και  να  διαμαρτύρονται  οι  ασθενείς  αλλά  και το προσωπικό. Οι ασθενείς,  διότι  με  δυσκολία  αντιμετωπίζονται ακόμα και για τις πιο  απλές  περιπτώσεις, ενώ  οι  γιατροί  και  οι  νοσηλευτές  γιατί  δεν  μπορούν  με  τις  ελλείψεις  που  έχουν  να  ανταποκριθούν  στα  καθήκοντά  τους. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών ελλείψεων προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Υγείας του Νομού Ρεθύμνου;
  2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης των μέτρων,  που  αφορά  τις  προσλήψεις  προσωπικού  για  τα  ΚΥ;  Υπάρχει δηλαδή κάποια  σταδιακή  κάλυψη  των  αναγκών  των  ΚΥ; Έχετε  προγραμματίσει  βραχυπρόθεσμα  και μακροπρόθεσμα τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που αναφέρθηκαν,  τόσο  σε  ιατρικό  όσο  και  νοσηλευτικό  προσωπικό  και  με  τι  προτεραιότητες;
  3. Υπάρχει  κάποιος  συγκεκριμένος  σχεδιασμός  που  πολύ  θα επιθυμούσαμε  να  τον  γνωρίζουμε;

 

                                  

                                      Ο  Ερωτών  Βουλευτής                               

                                             Ηλίας  Ε.  Λαμπίρης