ΚΕΣΥ: Έχει λήξει η θητεία του, αλλά οι ανταγωνισμοί Πλεύρη-Γκάγκα δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση νέας Διοίκησης

Από 31/12/2022 έληξε η θητεία του ΚΕΣΥ και το υπουργείο Υγείας όφειλε να τοποθετήσει νέα Διοικούσα Επιτροπή και νέο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, όπως ονομάζονται πλέον με το νόμο 4999/22 η Εκτελεστική Επιτροπή και η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ, με την τελευταία να έχει απωλέσει τον αποφασιστικό και να διαθέτει μόνον συμβουλευτικό ρόλο.

Οι ανταγωνισμοί Πλεύρη- Γκάγκα αφορούν κατά κύριο λόγο στη θέση του Προέδρου του ΚΕΣΥ, τον οποίο μέχρι πρόσφατα κατείχε ο καθηγητής Δ. Μπούμπας, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, διότι σε σειρά θεμάτων το ΚΕΣΥ διατηρεί γνωμοδοτικό ρόλο.

Ως αποτέλεσμα της λήξης θητείας του ΚΕΣΥ δεν μπορούν να προγραμματιστούν εξετάσεις Φεβρουαρίου γιατρών που προέρχονται από το Εξωτερικό, δε λειτουργούν ομάδες εργασίας με σημαντικό ρόλο (πχ Επιτροπή Εκπαίδευσης), ούτε μπορούν να υπάρξουν οι γνωμοδοτήσεις που προαναφέραμε.

Φαίνεται πως το Επιτελικό Κράτος, ακόμη μία φορά, τα έκανε θάλασσα..