Κι έλεγα, να σου στείλω ένα γράμμα…

 

 

Αλληλογραφία επιχειρεί ν΄ ανοίξει ο δοτός Γραμματέας του ΠΙΣ κ. Γιαννακόπουλος κι άρχισε να στέλνει δώθε κείθε συστημένες επιστολές. Αποδέκτης μιας εξ αυτών και ο υπογράφων.  Πρόκειται για ασυνάρτητο πολυσέλιδο κείμενο στο οποίο ο επιστολογράφος αναμειγνύει ύβρεις, ικεσίες και απειλές στις οποίες μάλιστα ζητάει απάντηση.

 

Ας το χωνέψει ο κ. Γιαννακόπουλος κι ας πάψει τα απονενοημένα διαβήματα. Δεν πρόκειται να λάβει απάντηση. Με δοτούς και εγκαθέτους δεν ανοίγουμε αλληλογραφία, διότι την αποζητούν ως πιστοποιητικό νομιμοποίησης. Όσο για τις παιδαριώδεις απειλές δεν χρειάζεται να τις λέει.

Ας τις κάνει πράξη.

 

Δημήτρης Βαρνάβας

(ένας εκ των καθαιρεθέντων του ΠΙΣ)